285 beyaz zehir sahası münakasa edilecek

Enerji ve Bittabi Kaynaklar Bakanlığı Eroin ve Yer Yağı İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 285 beyaz zehir sahası eksiltme edilecek.

MAPEG’in konuya ait ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, 285 beyaz zehir sahası bağlı teklif ve artırma usulüyle münakasa edilecek.

İhalesi yapılacak sahalara ait bilgiler, ilanın Resmi Gazete’de neşir tarihinden itibaren genişlik bir iki 15 çağ süreyle MAPEG’in genel ağ sitesinden duyurulacak.

Sahalar için başvuru belgeleri zar edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri ortada Beyaz Zehir ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na aracısız tasdik edilecek. Nöbet yahut değişik yollardan yapılan başvurular temelsiz sayılacak.

İhale teminatı, ayak tabanı münakasa bedelinden ve vabeste reaktif teklif bedelinin yüzde 20’sinden birkaç olamayacak.

Share: