ADNAN OKTAR DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR, ÖRGÜTTEN KOPMAMALARI İÇİN EĞİTİM HAKKI ENGELLENMİŞ

ADNAN Oktar ile gelişigüzel 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilişkin mahkeme 10 bin 393 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçede, “Turnike sistemi” adı altında zinde kızları kandırıp ailelerinden uzaklaştırarak örgüte katılmalarının sağlandığı ve erkeklerin da bu herkes yardımıyla örgüte olan bağlılıklarının artırıldığına saha verildi. Kararda, özellikle avrat üyelerin örgütten kopmamaları için eğitim haklarının alındığına aksan yapıldı.

Adnan Oktar Cürüm Örgütüne müteveccih hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının arkası sıra baştan görülen 72’si vakfedilmiş 215 sanıklı davada, Adnan Oktar ile gelişigüzel 14 örgüt yöneticisine 8 bin 658 yıl hapis cezası verilmişti. İstanbul 30. Bati Ceza Mahkemesi 16 Teşrinisani 2022 tarihinde açıkladığı kararının 10 bin 393 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda ilk kendisine Adnan Oktar Silahlı Yanlışlık Örgütü’nün kuruluşu, işlevleri ve tarihî gelişimi anlatıldı.

DINÇ KIZLARIN KİŞİLİKLERİNİ BOZARAK AİLELERİNDEN KOPARMIŞLAR Örgüt lideri Adnan Oktar marifetiyle kurgulanan ve teşekkül üyesi rical eliyle eyleme dönüştürülen bu sistemin, örgütün hareketlilik imkanı bulduğu onlarca yıl boyunca ardında sayımsız mağdur bıraktığı, kandırılarak, alavere dalavere yoluyla yahut iradesi fesada uğratılarak bu sistemin içerisine sokulan kadınların, kız çocuklarının kişilikleri bitirilerek ailelerinden koparıldığı, yaşadıkları titreyiş yüzünden psikolojilerinin bozulduğu ve örgüt lideri Adnan Oktar’ın elinde köleleştirildiğinin tayin edildiği anlatıldı. “TURNİKE SİSTEMİ” SAYESİNDE ERKEKLERİN ÖRGÜTE OLAN BAĞLILIKLARI SAĞLANMIŞ Teşekkül üyesi olup sisteme karışma olan erkeklerin üstelik turnike sistemi sebebiyle örgüte olan bağlılıklarının kuvvetlendirildiği, ayrıca “turnike sistemi”hangi çekmek istemeyen bire bir bölük koca teşekkül üyelerinin teşkilat lideri vasıtasıyla aşağılanarak ve düzme oluşturulan içeriklerle sosyal medya, internet karalaması ile örgüt içi tecziye için gidilip, mugayeret edilmesinin önüne geçildiği tabir edildi. Gerekçede, bahis konusu “turnike sistemi” kapsamında, örgüte kazandırılması maksut kızın 18 yaşının altında bire bir yavru olmasının tıpkı engel dokuma etmediği ve kanunen bala statüsünde olan kişileri dahi organize tıpkısı şekilde akıntı edilerek alavere dalavere eliyle ikna taktikleri uygulanıp, cinsel taksirat işlenmeye devam edildiği belirtildi. ‘İNFAK’ HAIN ALTINDA YARDIM TOPLAYARAK ÖRGÜTE FON SAĞLANMIŞ Murafaa gerekçesinde teşekkül yaymaca faaliyetleri neticesinde teşekkül mensubu kişilerin birlikte, örgütte tıpkısı bile sempatizan yapılanması meydana geldiği, örgüt yoluyla bastırılan kitapların dağıtımı, örgüte ‘infak’ adı altında yardım, konferanslara paydaşlık, politik partilerin mitinglerinde teşkilat adına bindi faaliyetleri yürüttüğünden bahsedildi. Teşekkül mensupları vasıtasıyla icap ticari cerrahi müdahale çerçevesinde, lazım diğer kanuncu zeminde yapılan faaliyetlerle, gerekse da örgüt üyelerinin ailelerinden gelen zenginliklerle elde edilen varidat ‘infak’ adı altında örgüte aktarılarak örgütsel faaliyetlere kaynak oluşturulduğundan bahsedildi. Adnan Oktar Silahlı Cürüm Örgütünün silahlanarak özellikle teşkilat liderini korumayı hedefledikleri antrparantez bu silahlanmayı mağdur ve müştekiler üzerinde ürkmek ve takı unsuru namına kullanarak iradelerini sakatladıkları belirtildi. Gerekçede, işlenen suçlarda silahlanmayı zılgıt unsuru kendisine kullandıkları, yasadışı silahlanmaya yasallık kazandırmak gayesiyle resmi erinç ve mercilere dolma ifadelerde bulundukları anlatıldı. Gerçeklik ve fiili durumla örtüşmeyen ifadelerle cebe nakil ve bulundurma ruhsatları aldıkları, bu nedenle manşet kuvvetlerinin teftiş durumundan kaçtıkları belirtildi. TEŞEKKÜL İÇERİSİNDE EVLENDİRİLMEDEN BAHSEDİLDİ Örgüt ideolojisi çerçevesinde, “Bacılar Grubu”nda düzlük alan kadın teşkilat mensupları ile “Erkek Kardeşler Grubu”nda düzlük düz teşekkül mensuplarının birbirleri ile kağıt üzerinde evlendirildiği, dünyaevi müessesesinin örgütsel çıkarlar doğrultusunda kullanıldığı tabir edildi. Havza Adliye Mahkemesince sanıklar hakkındaki hükümranlık bozulduktan bilahare yapılan anlık de önce yargılamada olduğu kabilinden yine sanıklar örgüte ve teşkilat liderine övgüler yağdırdıkları ve esasen bir iki sanık derogasyon doğmak için yapılan uyarılara rağmen atılmış eylemlere dair savunma yapmamayı yeğleme ettiklerini belirtildi. Gerekçede, “FETÖ terör örgütüne müzaheret etme” ve “Panel ve askeri casusluğa teşebbüs etme” suçlarından, mahkumiyetine yeter seçme çeşit şüpheden ırak, stabil, konkre ve tatminkâr beyyine elde edilmediği, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi nazara alındığında ve tutamak yetersizliği zımnında beraatlerine karar verildiği belirtildi. “Tensel sömürme” ve “Eşeysel saldırış” suçlarından kodes cezası kayran sanıklarla ilişik adına, örgütün hedef suçlarından olan “cinsî istismar” ve “cinsî akın” suçlarını “Turnike Sistemi” adı verilen cinsel sömürü düzeniyle sağladığına aksan yapıldı. Bu suçların müşteki ve mağdur kadınların ifadeleriyle anlaşıldığı tabir edildi.

KUR’AN’DAKİ AYETLERİ ÇARPITARAK ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI SAĞLANMIŞGerekçeli kararda, “Silahlı cürüm örgütü tarafından İslam dini tahrifat edilip, Kur’an’daki ayetler çarpıtılarak, örgütün bir kız getirme grubu teşekkül ettirilmiştir. Bu kapsamda kız getirmeden sorumlu olan teşkilat yönetici ve üyelerinin icap AVM’ler, gerekse taze kızların ağırbaşlı devir geçirdikleri mekanlar, içtimai paylaşım siteleri, genel ağ ve örgütçe lüzumu görülen değme yerde murat kızın belirlendiği, örgütün imkanlarıyla örgüt hoşgörülü ve üyelerine sunulan taşkın arabalar, deniz boyu mahiyetindeki evler, pahalı hediyeler, eşyaların bu kapsamda tahsisinin yapıldığı” şeklinde ifadelere düzlük verildi.

ÖRGÜTTEN KOPMAMALARI İÇİN EĞİTİM HAKLARINI ENGELLEMİŞLER Özellikle kadın örgüt mensuplarının eğitimlerini tamamlamaları veya öğrencisi bulundukları okullarına gitmelerinin, teşekkül lideri marifetiyle engellendiğinden bahsedildi. Teşekkül mensuplarının okullarına devam edip içtimai ortamlara girerek örgütten kopması, okul hayatlarının teşekkül içerisinde gösterecekleri zindelik zamanını azaltması durumlarının önüne döndürmek üzere, Adnan Oktar tarafından, “Okuyup ne yapacaksınız? Burada form cemaatimize hizmet ederseniz imdi sevaba girersiniz” ve bire bir şekilde telkinler yapıldığı rapor edildi. Örgüt ideolojisinden uzaklaşılma ihtimalini rağmen üyelerin esas hak ve özgürlükler kısıtlanmış, kişilerin iradeleri ortadan kaldırılarak eğitim talim hakları ellerinden alındığı birlikte anlatıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİNE ELEŞTİRİ, “KENDİSİNİ YARGITAY YERİNE YOLMAK”Kararda, “İstinaf mahkemeleri bazı bazı gelişim yoğunluğu ve zaman zaman da ‘kendisini Yargıtay hesabına koymak’ kadar saiklerle bu kararları vermektedir. Saik ne olursa olsun yasa hükme açıkken ve sınırlı benzeri nakız kararı verilebileceği belirtilerek buna istinaden birlikte direnme yasağı getirilmişken bu şekilde defakto bir biçimde aplikasyon tevlit çabaları istinaf mahkemelerinin kaynağını kanundan almadığı tıpkı yetkiyi kullanma anlamına sağlık ki, bu format Anayasa’yı ihlal anlamı taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

– İstanbul

Share: