Başarı ve Sınav Odaklı Hazırlık Programı

Geçmişte, süreçteki şeffaflık eksikliği nedeniyle öğrencilerin en iyi okula kabul edilmeleri zordu. Ancak, artık bu sistemle öğrenciler şeffaf ve adil bir kabul sürecinden geçebilirler, böylece niteliklerine saygı duyulduğundan ve göz ardı edilmediğinden emin olabilirler.

Bu sistemin başarısı, öğrencilerin devlet sınavlarındaki yüksek akademik performansından ve en iyi üniversitelerden yüksek mezuniyet oranlarından anlaşılmaktadır.

Ankara Özel Anadolu Liseleri, olağanüstü bir üne sahip Türkiye’nin en iyi özel okullarından biridir. Okul, öğrencilere eleştirel düşünmeyi ve okumayı öğreten titiz müfredatının yanı sıra farklı alanlarda gerekli olan yüksek kaliteli çalışma alışkanlıklarının nasıl uygulanacağına dair teknik dersleriyle tanınır.

Başarı ve Sınav odaklı

STEM olarak kısaltılan Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sistemi, Türkiye’de eğitimin kalitesini artırmak için uygulanmaktadır. Sistem aynı zamanda sınavlarda kopya çekmeyi engellemek için tasarlanmıştır.

Bu eğitim sisteminin başarısı özel okullarda patlamaya yol açmıştır. Türk öğrenciler, Özel Anadolu Lisesinde veya STEM yöntemiyle eğitim veren birçok Özel Ortaokuldan birinde okumayı seçebilirler.

Ankara Özel Anadolu Liseleri, Özel Ankara Ortaokulu, Kerem Aygün Koleji ve Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sistemi

Ankara’da bulunan Kerem Aygün Koleji, öğrencileri akademik açıdan farklı ve modern bir yaşam tarzına hazırlayan özel bir ortaokuldur.

Okul, kaliteli eğitimi başarılı bir gelecekle bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Okul, eğitim programında mükemmel notlar almak için çalışmanın yanı sıra, öğrencilerine liderlik, karar verme ve enternasyonalizm gibi beceriler geliştirmelerine de yardımcı olur. Yüksek kaliteli eğitim, öğrencilerin istedikleri herhangi bir üniversiteye başvurmalarını sağlar.

Kerem Aygün Koleji, akademik mükemmelliği işe hazırlama ve yaşanabilirlik ile dengeleyen başarı odaklı eğitim sisteminin bir örneği olarak görülebilir.

Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sistemi, eğitimin değerini esas alan bir eğitim modelidir. Daha çok öğrencileri sınavlara hazırlamaya ve hazırlamaya odaklanır. Bu okullar, sınavlarda başarıya götüren katı bir müfredata ve yoğun çalışma süresine öncelik verir.

Ankara Özel Anadolu Liseleri, Ankara Özel Ortaokul, Kerem Aygün Koleji Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sistemi

Türkiye’deki eğitim sistemi, Türk toplumunun en önemli yönlerinden biridir. Yaklaşık iki asırdır Türk eğitiminde Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sistemi (SES) adı verilen farklı bir sistem kullanılmaktadır. SES, yeni beceriler öğrenmek veya daha yüksek dereceler almak yerine sınavlara çalışmaya odaklanır. Bu, öğrencilerin mezun olduktan sonra sınavlarını geçmelerini kolaylaştırsa da, teknoloji veya tıp gibi diğer sektörlerde ilerlemelerini zorlaştırıyor çünkü bu alanlarda profesyonel olarak gerekli temel becerilere sahip değiller. Ayrıca her okulun yapabilecekleri konusunda da birçok sınırlama getirir çünkü

Türkiye’nin ilk özel lisesi olan Kerem Aygün Koleji başarı ve sınav odaklı eğitim sisteminin bir örneğidir. Aygün Koleji 2010 yılında Kerem Aygün, Kubilay Ercan ve Mehmet R. Irmak tarafından kurulmuştur ve Türkiye’nin en iyi okullarından biridir. Okul, kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla kaliteli eğitim sağlar.

Kerem Aygün Koleji, uluslararası ölçeklerde üst sıralarda yer alarak hem ilköğretim hem de ortaöğretim düzeyinde kaliteli eğitim veren iyi yönetilen akademik kurumlar için bir model olarak kabul edilmektedir.

Kerem Aygün Koleji, öğrencilerin henüz lise yıllarında tercih ettikleri çalışma planlarını bulmalarını kolaylaştırmak için farklı müfredat türlerini birleştirir.

Detaylı bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: