Bolu İl Genel Hijyen Meclisi, Ilbay Tığ başkanlığında toplandı

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, içmece ve kullanma sularının güvenliği ile sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu konularında kararlar makbuz.

Vali Erkan Tığ başkanlığında Vilayet Abant Salonu’nda yapılan toplantıda, çevre sağlığı ve hizmetleri ile Hayvanları Siper Kanunu konuları değerlendirildi.

Toplantıda, kuduz, paraziter hastalıklarla savaş ve işsiz hayvanlara karşı halkın güvenliğinin sağlanması için belediye başkanlıkları marifetiyle satışı ve reklamı haram olan felaket sunu eden köpek ırklarının denetimlerinin 7 periyot 24 saat esasıyla yapılması, bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisinde halk konulması ve efsanevi bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve orada tutulması kararlaştırıldı.

Yine belediye eliyle başıboş gezen diğer hayvanların toplanarak barınaklara gönderilmesine, hayvan kademe kurma zorunluluğu yoksuz belediyelerin ise sunma mümasil bakımevine hayvanları götürüp teslim etmesine, barınakların tam gelmediği durumların üstelik ayn önünde bulundurularak bu hayvanat amacıyla tabii yaşam alanları tekvin çalışmalarının başlatılmasına değişmeyen verildi.

Ayrıca, sahipsiz hayvanların otama ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirilme yöntemleriyle işaretlenmesi aracılığıyla rehabilitasyonunun yapılması kararı alındı.

Toplantıda, müstevli hastalıklardan korunmak üzere şebeke sistemlerinin ağır ezgi aralıklarla temizlettirilmesi, sürekli gözden geçirilerek içme kullanma suları amacıyla risk oluşturabilecek her kök hasar ve tahribatın eskiden giderilmesi, hele yağışlı havalarda kanalizasyon logarlarının taşması riskine karşı hizmet ve kontrollerin daha yoğun yapılması kararlaştırıldı.

Uzun sürekli akarsu kesintilerinden kaçınılacak

Sağlıklı, akman ve tehlikesiz içme-istimal suyu temini, gerçekleştirme edilen suyun kalitesinde sürekliliğin sağlanması ve klorlanması konusunun belediyeler ve yer hususi idarelerinin fariza ve sorumluluğunda olduğu anımsatılan toplantıda, alışılmamış hallerde şebeke sisteminde meydana gelen arızaların derhal giderilmesi ve mümkün olduğunca su kesintisine gidilmemesi, bunun üzere tamam alternatiflerin değerlendirilerek teferruatlı devamlı kesintilerden kaçınılması kararı alındı.

Zorunlu kendisine bire bir günden ayrıntılı sürecek su kesintilerinin ise İl Esenlik Müdürlüğü, İlçe Esenlik Müdürlüğü, Sosyete Sağlığı Merkezleri, entegre şifahane başhekimlikleri ile koordineli şekilde yapılmasına karar verildi.

Kararda, kaynağı mahsus olmayan, mahiyet koruma alanları ve kirlenme noktaları belirlenmeyen suyun kaynaklarının içmece-istimal suyu olarak kullanılmasının kayırıcı ve cemiyet sağlığını tehlikeye düşüreceğine aksan yapılarak, bu hususların önüne geçilmesi için lüzumlu önlemlerin ilgilendiren kurumlarca alınması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, şehir genelinde yaylalar üstelik dahil tevessül etmek için seçkin arıtıma tabi tutulmadan alıcı ortama boşalma edilen atılmış suların tespitinin yapılarak Belde Kanununa bakarak iş yapılmasına karar verilen toplantıda, Suret ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı’nı besleyici Abant ve Mudurnu dereleri havzalarındaki kollektör hatlarının Bolu Belediyesince arama edilerek, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması, söz konusu havzalara arıtılmadan atılmış su deşarjı yapılmasının engellenmesi kararı makbuz.

Share: