Cemevlerine müteveccih düzenlemeleri üstelik içeren öneri TBMM Umumi Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, cemevlerine müteveccih düzenlemeleri de içeren Alacak Asıllar Kanunu ile Bazen Kanunlarda Ayrım Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin bir numara bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin bir numara bölümü üzerine küçümseme düzlük İYİ Tümen Mersin Milletvekili Anlaklı Hakan Sıdalı, yasa teklifinin 9. maddesinin Esas Mahkemesi marifetiyle halel edilen Kıymet İstikrarı Komitesiyle ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı kararı olduğunu söyledi.

Eşit istikrarını sağlamanın Model Bankasının asıl amacı ve görevi olduğunu anlatım eden Sıdalı, “Siz, temel görevi denk istikrarını keşfetmek olan kurumu bu kanunla Komitenin sıradan bir üyesi haline getiriyorsunuz. Yani Anayasa’ya aykırılığı ve iptali yalnızca Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulmasında aramamak gerekiyor, zihniyetinizde aykırılık var. Komiteye yasal namına dayanç sağlansa da bu boyut, kuruluşu ve yetkileriyle Model Bankasının geçim nedenine adeta tıpkı almaşık yaratma çabası.” değerlendirilmesini yaptı.

MHP Umumi Komutan Yardımcısı ve Ankara Mebus Yaşar Yıldırım ise Türklüğün hakikat, Aleviliğin akide olduğunu belirterek, Alevilik üzerine gitgide ayrı ayrımsız toplum gibi alacak yaratılmaya çalışıldığını anlatım etti.

Cemevlerinin Alevi İslam inancına sahip insanların ibadethaneleri olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar cemevlerini cemaat kendi yapmıştır, özlük hayata geçirmiştir. Demin mevrut teklifle alay malay ilk defa cemevleri, yasada kendini bulacaktır. Teklifin kanunlaşmasıyla alay malay elan çok cemevi açılacak, daha aşkın cemevi yeşerecek, Alevi İslam inancına ehil daha fazla insanımız kendi ibadetlerini şen şen yapacaklardır. Bu tekliften 9 sene evvel Milliyetsever Debi Partili Tarsus Belediyesi, cemevine arsayı vermiştir, cemevinin inşaatını, tefrişatını tamamlamış, Alevi İslam cemaatine anahtarını doğrulama etmiştir. Alevi İslam cemaatine hizmet, Ulusçu Hareket Partisi ve belediyeleri vasıtasıyla başlatılmış ve bitmeme etmekte, artık dahi inşallah bitmeme edecektir.”

“Sizin biçtiğiniz elbiselere sığmayız”

HDP İstanbul Mebus Yüce Kenanoğlu, siyasetçilerin, parlamentoların görevinin teolojik tartışmalar, teolojik belirlemeler yapmak olmadığını, laik, demokratik ülkelerde dinlerin, inançların tanımlanmadığını, tanındığını dile getirdi.

Devletin Aleviliğe göz açısının Alevilerin Cumhuriyete verdiği desteğe karşın “yok saymak” olduğunu sav eden Kenanoğlu, “Salı gecesi çıkan Kararname, Aleviliğe eskimemiş bire bir giysi biçme kararnamesidir ve şurası bilin ki biz sizin biçtiğiniz elbiselere sığmayız. Bu tutumunuzdan vazgeçin.” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Cerbezeli, kanun teklifinin 8,14,15,16,17 ve 22’nci maddelerinde cemevlerinin yapım, hizmet, tamir ve giderlerinin karşılanmasına müteveccih düzenlemelerin olduğunu anımsattı.

Cemevlerinin Alevi vatandaşların taleplerine karşın tapınak kapsamına alınmadığını dile getiren Girgin, şöyle konuştu:

“Yapılan düzenlemeler yasa önünde muadele ilkesinin dizgeli ihlalini oluşturan ayrımcılığı ortadan yolmak şöyle dursun, bahis konusu ayrımcılığı nihan yerine pekiştirmektedir. Öneri, Alevi dini inancını Alevi Bektaşi kültürü, cemevlerini ise kültürel kuruluş namına nitelemekte, peyda şekilde Alevi inancının kült ve vicdan hürriyeti bağlamında korunmasını engellemeye yönelik bire bir kasıntı benimsemektedir. kanun teklifi cemevlerini tapınak kabul etmeyen ve bunu Alevi vatandaşların sineye çekmesini talip aynı zihniyetin ürünüdür. Alevi vatandaşlarımızın seçime yönelik göz boyamalara değil, fiyat vatandaşlık taleplerinin hayata geçirilmesine ihtiyaçları vardır.”

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu üstelik Alevilerin taleplerinin eşit yurttaşlık olduğunu ve Cemevlerinin tapınak olarak yasalı garanti altına alınmasını istediklerini dile getirerek, “Siz şimdiye kadar 20 yıldır Alevi yurttaşların hangi sorununu çözdüğünüz üstelik şimdi çözüyor kabilinden davranabiliyorsunuz?” dedi.

“Biz Alevi ile Sünni’yi kıvılcım kadar ayrı görmedik”

YANLIŞSIZ Parti Erzurum Saylav İbrahim Aydemir, Sivaslı ayrımsız Alevi ozanın “Alevi Sünni ahi, kardeşliği biliriz. Yurt için yaşar, yurt için ölürüz. Provoke etmeyin, benzeri araya geliriz. Yüksek benim imamım, Osman’a de bağlıyım” sözlerini anımsatarak, partisinin anlayışının dahi bu olduğunu belirtti.

Aydemir, “Gerçekte mahfi bile değil açık tıpkı biçimde yaptığımızın Alevi kardeşlerimiz nezdinde çokça saygın işlemler olduğunu kendileri birlikte anlatım etmiş oluyorlar. Biz Alevi ile Sünni’yi zerre büyüklüğünde ayrı görmedik. Aleviler bu vatanın sunma hakikat, yeryüzü birincil unsurudur. Kardeşliğimiz ilanihaye bitmeme edecektir.” diyerek konuştu.

Share: