CHP Aksaray İl Başkanı Ulvi Abbas Ertürk: “Aksaray Yetişek ve Araştırma Hastanesi’nde Yapılan Yöntemsizlik Adisyon Edilen Rakamın Haddinden Fazla Üstünde”

EKSIKSIZLIK ONUR ATALAY

CHP Aksaray İl Başkanı Yüce Abbas Ertürk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldığı öne sürülen 5 milyon liralık yolsuzluğun sormaca raporlarına yansıdığını söyledi. Ertürk, “Aksaray Terbiye Araştırma Hastanesi’nde yapılan yolsuzluk ve tutkun, tutum edilen rakamın haddinden fazla üzerinde. Posta pulundan tutun bile gerek görevine kadar her yerden kendilerine hisse çıkarmışlar” dedi.

Uca Abbas Ertürk, zaman düzenlediği matbuat toplantısında, Aksaray Terbiye ve Araştırma Hastanesi’nde yönelik yöntemsizlik soruşturmasına ait açıklamalarda bulundu. Ertürk, “Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan usulsüzlük ve vurgun, anlayış edilen rakamın çokça üzerinde. Defa pulundan tutun dahi lazım görevine büyüklüğünde herhangi bir yerden kendilerine pay çıkarmışlar” diyerek konuştu.

“BILGELIK YAPILMASAYDI SORMACA BAŞLAR MIYDI”

Ertürk, Aksaray Eğitim Bilimi ve Araştırı Hastanesi’ndeki usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla Aksaray Valiliği eliyle, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı’na üzere buyruk verildiğini, seçme iki kurumun hazırladıkları ön inceleme raporlarını valiliğe tasdik ettiğini, Aksaray Valiliği’nin iddiaların uzun bir şekilde incelenmesi Afiyet Bakanlığı’ndan müfettiş talep ettiğini söyledi. Ertürk, bu inceleme devam ederken Aksaray’daki yerel benzeri bilgi sitesinden yayınlanan “Vücut kapatılmaya mı çalışıyor” paragraf konusunda harekete geçen Aksaray Cumhuriyet Altını Başsavcılığı’nın Aksaray Kaçakçılık ve Birleştirme Suçlarla Savaşım Yazıhane Müdürlüğü’ne alfabe yazarak konuyla ait bire bir soruşturma yapılıp yapılmadığını sorduğunu anlatan Ertürk, “Yerel tıpkı bilim sitesinde yayınlana bu kenar yazsısı olmasaydı müddeiumumilik sormaca başlatır mıydı diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı müfettişi Özcan Altuntaş’ın Aksaray’a gelerek yolsuzluk iddialarını incelediğini ve tıpkı tabir hazırladığını nâkil Ertürk, “Müfettişin hastanede yapmış olduğu incelemenin ardından, valiliğinin yöntemsizlik ve usulsüzlük soruşturması için vukuf talebinde bulunduk. Kâm üstüne Aksaray Valiliği, üç klasör dosyayı Esenlik Bakanlığı Denetleme Kurulu’na teslim etti. Nezaret, incelemenin yetişmeyeceğini söyleyerek valilikten dolay incelemeyi incelemeye atıf talebinde bulundu. Elan sonra valilik, bakanlıktan gelen bu talebi reddetti” dedi.

Esenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın belgeleri doğrulama etmesi üstüne Aksaray Valiliği’nin birçok isimle ilişik anket izni verdiğini bunun konusunda savcılığın konuyu Konya Havza İdari Mahkemesi’ne taşıdığını anlatan Ertürk, “Sanırım savcımıza deliller, ifadeler ve raporlar sıkıntılı gelmiş ki kararı Konya Bölge İdari Mahkemesi’ne taşıyarak konuya itiraz ediyor” diye konuştu.

“KOSKOCA SAYRILAREVI SANIK KONUMUNDA YARGILANIYOR”

Ertürk, “Aksaray Yetişek Araştırı Hastanesi’nde yapılan yöntemsizlik ve tutkun, durum edilen rakamın çokça üstünde. Misil pulundan tutun üstelik lüzumlu görevine büyüklüğünde değme yerden kendilerine hisse çıkarmışlar” dedi. Hastanenin alet ve takım bakımından mesul kişinin esas mesleğinin marangozluk olduğunu, amcası olan Beceri Hizmetler Müdür Muavini sebebiyle bu işi yaptığını ve vekâlet müfettişinin bu duruma ayn yumduğunu öne süren Ertürk, “Bu insan, lüzum görevini yeğeni Sedat Baydar ve beş altı arkadaşına vermiş. Sayıştay raporları var. Hastanede doktorlar aut kimesne gerek ödemesi alamaz amma bu arkadaşlar alabiliyor. Yanlışlık olduğunu defterdar raporu onaylıyor, fakat vekillik müfettişi ‘burada aynı usulsüzlük söz konusu değildir’ diyor” dedi.

Müfettiş raporundaki ‘Kablo tükenebilen tıpkı malzeme olduğu amacıyla tığ bunun alınıp alınmadığını bilemeyiz’ tespitine da aksülamel gösteren Ertürk, “Aynı memurun, bir kişinin biricik başına yapabileceği tıpkısı yolsuzluk değil bu. Koskoca Aksaray Terbiye Araştırı Hastanesi tıpkı maznun konumunda yargılanıyor. İl Esenlik Müdürlüğü bu olayın neresinde? Şayet ki tıpkısı sorumluğu var ise bu konun baştan incelenmesini ve araştırılmasını murat ediyoruz” diyerek konuştu.

ŞIFAHANE KİMSEYE BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN PİYASADA ESNAF BULAMADIKLARINDAN DOLAYI MESLEK LİSESİNDEN RİCA ETMİŞLER”

Hastanenin ihalesiz ve veresiye yaptığı alımlara üstelik reaksiyon gösteren Ertürk, şunları söyledi:

“Aynı firmadan 50 bin 320 teklik benzeri perde alışverişi, sakınma çıngı firmasından 45 bin 536 liralık sakıntı çıngı alımı, elektronik beyin firmasından 789 bin 915 lira, bir apayrı bilgisayar firmasından ise 278 bin 625 TL hartuç üzere gereç alımı, Martir Müşkül Sürücü Lisesi’nden 475 bin tutarında orostopolluk yapımı kabil birçok hava yapılmış. Hastane kimseye borcunu ödemediği amacıyla piyasada esnaf bulamadıklarından etraf devletin kurumundan, meslek lisesinden dilek etmişler. Onlar da yeniden ihalesiz şekilde o işi yapmış. Kısım ve ofis malzemeleri satan tıpkısı firmadan 38 bin 394 lira, benzeri erke firmasından 151 bin 722 teklik kamera ve düzenlilik sistemi alışverişi mamul. Toplam misil, bugünün parası ile 270 bin dolar ediyor, o de bugün 5 milyon TL’ ye mukabele ediyor. Aksaray Yetişek ve Araştırma Hastanesi’ndeki yolsuzlukların açığa çıkartılması amacıyla müteharrik Aksaray Valiliği’ne buradan teşekkür ediyorum.”Share: