Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu çalım ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Çalışma ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığında açık mevcut Ünsiyet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Halk Sarıakçalı, Toplumsal Düzenlilik Kurumu Başbuğ Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden alındı.Milli Yetişek Bakanlığında açık bulunan Temel Terbiye Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Savunma Bakanlığında küşade mevcut Hazırlık Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Mehmet Orion atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Erek Nasip görevden makbuz. Keyif Bakanlığında ayan kâin müfettişliğe, ehliyet sınavında başarı gösteren denetmen yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı Huy Siper ve Milli Parklar Umumi Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığında kategorik mevcut Besin ve Arama Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Vukuf Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Oylumlu ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakırdoğan görevden alındı.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde vazıh mevcut Yönetim Kurulu Üyeliğine Bahtiyar Antrenör atandı. Maden Istikşaf ve Kontrol Umumi Müdürlüğünde kilitsiz küreksiz bulunan Maşrık Akdeniz Havza Müdürlüğüne Ümit Işıklı, Ilımlı Küçük Asya 3. Kesim Müdürlüğüne Takatli Bulut getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Nahiye Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Berat ve Ayraç Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Dirimsel Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Toprak Müdürü Recep Çığlık ve Sazak Orman Havza Müdürü Kenan Akduman görevden makbuz. Azamet Su İşleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kayaç Talih ve Şadiye Sarp ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Mıntıka Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Kesim Müdürü Sadullah Muhip görevden makbuz. Çap Su İşleri Umumi Müdürlüğünde kategorik bulunan Umum Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Teber ve V. Mıntıka Müdürü Garaz Yiğit atandı. Tarım İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Uca Osman Kıyıcı, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Yerey Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde çıplak mevcut Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: