Dış tecim istatistikleri (2)

Türkiye’nin ağustos ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95 olurken ithalatta mesafe malların payı yüzdelik 79,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı aksiyon birliğiyle Umumi Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan ağustos ayına ilişkin dış tecim istatistikleri açıklandı.

Buna bakarak, ekonomik cerrahi müdahale incelendiğinde ihracatta ağustosta imalat sanayisinin payı yüzdelik 95, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

Aile-ağustos döneminde hesaplı faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 yerine kaydedildi.

Geniş soylu erki gruplar sınıflamasına bakarak ithalatta ağustosta küşayiş malların payı yüzde 79,5, sermaye mallarının payı yüzdelik 11,6 ve istihlak mallarının payı yüzde 8,8 namına hesaplandı. Sülale-ağustos döneminde ise aleniyet malların payı yüzde 81,6, resülmal mallarının payı yüzde 10,6 ve istihlak mallarının payı yüzde 7,7 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta önce tam

Ağustosta ihracatta önceki sırayı 1 bilyon 664 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 483 milyon dolarla KÖLE, 1 milyar 258 milyon dolarla Irak, 1 milyar 104 milyon dolarla Mürekkep Krallık, 949 milyon dolarla Rusya takip etti. Ağustos’ta önceki 5 ülkeye yapılan ihracat, toplanmış ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

Ev-ağustos döneminde de ihracatta geçmiş sırada Almanya kayran aldı. Bu ülkeye 13 bilyon 775 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Almanya’yı 11 milyar 416 milyon dolarla ESIR, 8 bilyon 609 milyon dolarla Irak, 8 bilyon 604 milyon dolarla Bir Krallık ve 8 milyar 352 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde geçmiş 5 ülkeye yapılan dış satım, toplanmış ihracatın yüzde 30,6’sına eşit geldi.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Ağustosta bu ülkeden 6 milyar 297 milyon dolarlık dış alım yapıldı. Rusya’yı 4 bilyon 147 milyon dolarla Çin, 2 milyar 49 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 750 milyon dolarla İsviçre, 1 bilyon 324 milyon dolarla KÖLE izledi. Ağustos’ta önce 5 ülkeden yapılan dış alım, toplam ithalatın yüzde 47,9’unu oluşturdu.

Ev-ağustos döneminde dahi ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 38 milyar 413 milyon dolarlık dış alım yapıldı. Rusya’yı 28 bilyon 34 milyon dolarla Çin, 15 bilyon 328 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 295 milyon dolarla ABD, 9 milyar 132 milyon dolarla İtalya izlem etti. Yılın 8 ayında önceki 5 ülkeden yapılan dış alım, mecmu ithalatın yüzde 42,3’üne fiyat geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak, ağustosta bire bir önceki taban nazaran dış satım yüzdelik 2,6, ithalat yüzde 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak ise ağustosta güzeşte yılın ayrımsız ayına nazaran ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 37,5 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış tecim verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde düzlük alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ağustos ISIC Rev.4’e göre imalat sanayisi ürünlerinin bütün ihracattaki payı yüzdelik 95 oldu. Faziletli teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,9 namına kayıtlara geçti.

Familya-ağustos döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayisi ürünlerinin bütün ihracattaki payı yüzde 94,6 adına hesaplandı. Familya-ağustos döneminde yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu.

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin hep ithalattaki payı yüzde 72 olarak belirlendi. Yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 10,4’ü buldu.

Ocak-ağustos döneminde imalat sanayisi ürünlerinin mecmu ithalattaki payı yüzde 70,1 olarak hesaplandı. Sülale-ağustos döneminde faziletli teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 namına kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Tecim Sistemi’ne bakarak ağustosta ihracat, sabık yılın bir ayına nazaran yüzde 9,7 artarak 19 bilyon 540 milyon dolar, ithalat yüzdelik 37,5 artışla 30 milyar 746 milyon dolar oldu.

Ağustosta aut ticaret açığı yüzde 146,1 terfian 4 milyar 554 milyon dolardan 11 bilyon 206 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı gelecek oranı Ağustos 2021’birlikte yüzdelik 79,6 iken sabık ay yüzde 63,6’ya geriledi.

Özel Ticaret Sistemi’ne göre ihracat, familya-ağustos döneminde güzeşte yılın bire bir dönemine nazaran yüzdelik 16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolara, ithalat yüzde 38 artışla 225 milyar 486 milyon dolara yükseldi.

Aile-ağustos döneminde aut tecim açığı yüzdelik 132,3 artarak 30 milyar 591 milyon dolardan 71 bilyon 49 milyon dolara artık. İhracatın ithalatı istikbal oranı Eş-Ağustos 2021 döneminde yüzde 81,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzdelik 68,5’e geriledi.

(Bitti)

Share: