Edirne Belediye Başkanı Gürkan: “Muallimlik Filhakika Uzmanlıktır, Bu Yöntem Aynı Dakika Önce Metrukiyet Edilmeli”

Edirne Belediye Reisi Recep Gürkan, üyesi olduğu Eğitim-İş’in Edirne Şubesi’ni ziyaretinde eksper ve başmuallimlik sınavlarına aksülamel gösterdi. Gürkan, “Öğretmenlik doğrusu uzmanlıktır. Dünyada bir örneği ve bire bir sıfır bu anlamsız ve yetişek biliminin hiçbir tarafına dayanıksız bu sınava yönteminin aynı zaman önce metrukiyet edilmesi gerekiyor” dedi.

Edirne Belediye Reisi Recep Gürkan, Eğitim Bilimi İş Edirne Şubesi’ni görüşme ederek, Büro Umumi Heyet Üyeleri Bağımsız Alpay, Güngör Gerey, Nedim Zobar ve Olcay Day ile yeniden planlı Öğretmenlik Patika Kanunu karşı fikir alışverişinde bulundu. Ehlihibre muallimlik ve başöğretmenlik sınavının boş olduğuna dikkat calip Edirne Şehremini Recep Gürkan, “Dünyada aynı örneği ve aynı sıfır bu boş ve eğitim biliminin hiçbir tarafına dayanıksız bu imtihan yönteminin tıpkı dakika önceki infirak edilmesi gerekiyor. Bu öğretmenleri rencide fail ayrımsız aplikasyon. Bu öğretmenler zaten bir patika mensubu, bu işin eğitimini alarak, iz sahibi oluyorlar, öğretmenler debdebeli değil, kâffesi öğrenci ve detaylı yıllarını aplikasyon yaparak sınıflarda geçirmiş insanlar” diyerek konuştu.

Dünyanın en mübarek mesleğinin muallimlik olduğunu tamlayan Gürkan, “Cemiyet, Milli Yetişek Bakanlığı’nı bu boş boş ve bilcümle öğretmenleri rencide fail bu uygulamadan tıpkı dakika önce vazgeçmeye ve öğretmenlerin öncelikle soylu erki şahsiyet haklarını, barınma sorunlarını ve âdem durumu kabil bir araya vürut sorunlarını çözmesini bekliyor. Öğrenciler sınıflarından öğretmenlerini bekliyorlar. Binlerce öğretmene kadrosuzluk dolayısıyla kontratlı adına, ücretli namına işletmek adına yıllardır tayin bekleyen öğretmenlerin bir an ilk öğrencilerine kavuşturması Milli Eğitim Bakanlığı’nın en oylumlu görevi olmalı. Bunu bekliyoruz, bunun takipçisiyiz. Filhakika seçimlerden bilahare üstelik bunu çözeceğiz” dedi.

Share: