Ekonomiye ilişik “husye” yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Umumi Kurulunda ekonomiye ait tensikat içeren Dirimsel Vergisi Kanunu ile Kâh Yasa ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Mübayenet Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler bitmeme ediyor.

Teklifin ikinci bölümü üzerine İYİ Fırka Grubu yerine söz kayran Erzurum Mebus Muhammet Naci Cinisli, Türkiye’nin genel ağ erişim hızında 100’üncü sıralarda bulunduğunu söyleyerek “Ülkemizde 3G hızı yüzdelik 40-50 düzeyinde. Buna karşın 5G ihalesinin yapılması ifade edilebiliyor zira milyarlarca dolarlık lisans parasında gözü olanlar var.” dedi.

Türkiye’birlikte vatandaşların, dünyanın en fiyatlı kıpırdak telefonlarını kullandığını dile getiren Cinisli, “İşte, böylesine dağ ayrımsız performans gösteren BTK, önümüzdeki üç yılda toplanmış 25 milyar teklik elan almayı planlıyor. Bir an ilk BTK aldığı payla interneti ucuzlatmalı ve operatörlerin envestisman yapması amacıyla tahsis etmeli, kaynaklarını fiber şebekelerin önünü açmada kullanmalı.” diye niteleyerek konuştu.

Teklifle peçe yasağını ihlal edenlere sunulan 2 milyar 700 milyon lira mal cezasının dahi tahrip edildiğine dikkati calip Cinisli, “Yasağa uyup topluluk yaşamına saygı gösteren vatandaşlarımız yeniden mağdur ediliyor. Toplumsal uzlaşma, karşılıklı içtinap etmek yaşamın içindeki pratikle öğrenilmeli. Içtimai uzlaşı amacıyla vatandaşlarımıza ödülde de cezada birlikte bedel yaklaşmalıyız.” değerlendirmesini yaptı.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, kanun teklifinin temelli hal üreten, vatandaşların derdine merhem olacak direkt düzenlemeleri bile içerdiğini dile getirdi.

Türk ekonomisinin arsıulusal arenadaki rakiplik gücünü artıracak, iktisadi büyümeye ulama sunacak, dış tecim dengesinin sağlanmasına bindi olacak düzenlemelerin bile teklifte yer aldığını söyleyen Osmanağaoğlu, “Konuşu istikrarın istikbalimizle doğrudan ilgili olduğu gerçeği da göz uğrunda bulundurulursa âdem odaklı önlemlerin ne kadar heybetli olduğu elan kesin bire bir şekilde anlaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

HDP Dert Saylav Dirayet Dilan Taşdemir, yasaların hükümetin politikalarına makul arkaç getirilmeye çalışıldığını öne sürerek “Bu torba yasa tartışılırken ne parlamentodaki grupların ne sivil sosyete örgütlerinin ne üstelik ilişik çığır odalarının görüşleri ve önerileri alındı. Amme yararının gözetildiği yasalar yerine zatî ve panel hedef haiz yasalar Meclis’ten geçiriliyor.” dedi.

CHP İzmir Mebus Kamil Okyay Sındır, “kazanç affı” ve “sağlık barışı” adları altında, serencam 19 yılda 10 defa yasal aranjman yapıldığına işaret ederek “Minimal ücretliden, bordro mahkumlarından daha eline geçmeden vergileri tevkifatla alınırken maatteessüf, bu yasalarla kaçakçıların, idrak kaçıranların, mızrap baronlarının, illegal örgütlerin, paralarını rüşvet cennetlerinde tutanların, kul hakkı yiyenlerin, yanlışlık geliri olan paralarının nereden geldiği birlikte sorulmadan sisteme girilmesi sağlandı. Üzülerek söylemeliyim kim ülkemiz tıpkı kara para cennetine, maden baronlarının dal gezdiği aynı büyüklük haline geldi.” diye niteleyerek konuştu.

DOĞRU Parti’nin önergesi kabul edildi

Genel Kurulda DOĞRU Öğür’nin kabul edilen önergesiyle teklifin 29. maddesinde değişikliğe gidildi.

Kabul edilen önergeye bakarak, Esas Mahkemesi üyeliğine kayırıcı adım yöneticileri, erkin avukatlar, birinci sınıf bilge ve savcılar ile raportörler arasından seçilenlerle yükseköğretim kadrosundan seçilip öğretim üyeliğine çağrıştırmak istemediğini fariza süresi bitmeden tıpkısı ay içinde bildirenler, Sayıştay üyeliği kadrosuna atanacak.

Öte yandan “üyeliğe dal paye yöneticileri yahut erkin avukatlar arasından seçilenler ile görevlere atanmak istemeyenlerin, görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen aynı kamer süresince TBMM Başkanlığına mukayyet dilekçeyle başvurmaları halinde sunu geç tıpkı ay süresince TBMM Başbuğ Başmüşaviri kadrolarına atanacaklarına” ilgilendiren düzenleme ise öneri metninden çıkarıldı.

Share: