Enerjide çabuk devletleştirme kararı

Malatya ve Bolu’da yapılacak erke ve eroin projeleri için bazen emlak acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişik Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kasılma edilecek gaz dağıtım sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan yurt, tapuda Hazine hesabına tescil yapılmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aracılığıyla kamulaştırılacak.

Malatya mülk sınırlarında bulunan 4’üncü kol beyaz zehir pres ruhsatlı sahada, ruhsata laf maden üretimine devam edilebilmesi için gerekseme mahsus yurt Eroin ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğü marifetiyle kamulaştırılacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde bulunan ve Bolu toprak sınırlarındaki sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı amacıyla müstelzim taşınmazların, üzerlerindeki ekili, dikili ve anaç unsurlarıyla cemi kamulaştırma kıymet ve masrafları rödovansçı firma tarafından karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmek amacıyla TKİ aracılığıyla tez kamulaştırılacak.

Share: