Eskişehir Adliyesi Yavru Görüşme Merkezi hizmete açıldı

Türkiye’deki 260 adliyede hareketlilik gösteren Yavru Ülfet Merkezi’nin Eskişehir Adliyesi’nde dahi açıldığı açıklandı.

Konuyla ilgilendiren açıklamada, İcra ve İflas Kanunu, Bazen Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa ile Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına ilgili düzenlemenin 30 Son Teşrin 2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Yapılan düzenleme ile henüz geçmiş İcra Müdürlükleri vasıtasıyla namına getirilen yavru teslimi yahut çocukla kişisel iş kurulmasına dair Ocak Mahkemelerince sunulan tefhim ve hazırlık kararları çocuğun yüksek yararı ilkesi gözetilerek Adli Bindi ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri vasıtasıyla namına getirilmesi sağlanmıştır. Eskimemiş uygulamaya başlayacak yerlerdeki Adli Bindi ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde vazifeli eksper personele zaruri eğitimler verilmiştir. Uygulama ile bugüne kadar devlet sathında 260 adliyede hareketlilik gösteren süresince yavru oyun alanları, kitaplar ve oyuncaklar kâin Çocuk Müzakere Merkezleri kurulmuştur. 12 Çatlak 2022 tarihi itibariyle Eskişehir Adliyesi Bala Müzakere Merkezi hizmete açılmıştır” denildi. – ESKİŞEHİR

Share: