“Genç Erkek Nöbeti Çalıştayı”nın 25 maddeden oluşan sonuç bildirgesi açıklandı

İstanbul’üstelik Medya Platformu ve MİSMED Toplumsal Iletişim Araçları Derneğince düzenlenen “Çağa Nöbeti Çalıştayı”nın 25 maddeden oluşan sonuç bildirgesi açıklandı.

Diyarbakır’da HDP mülk binası uğrunda dağa kaçırılan çocukları üzere 1088 gündür oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin “dirayetli duruşu”nun ele alındığı çalıştayın serencam bildirgesi düzenleme oturmuş yoluyla duyuruldu.

İstanbul’birlikte 17 Ağustos’ta gerçekleştirilen çalıştayın 6 oturumdan oluştuğu belirtilen bildirgede, genç erkek nöbeti tutan aileleri akademik camiaya kazandırmanın ve akademinin araştırı öznesi haline getirmenin önemine aksan yapıldı.

Bildirgede, çocukları için defa tutan ailelerin vakit kaybetmeden siyasa sosyolojisinin değil yevmi hanay sosyolojisi ve akademik disiplinin üstelik araştırı öznesi haline geldiği belirtildi.

Sonuç bildirgesi

Çalıştayın 25 maddelik akıbet bildirgesinin önceki maddesinde, enik nöbeti tutan ailelerin planlanmış ve organize benzeri akım olmadığı, doğal, kişi seyrinde devam eden ve spesifik kendisine ortaya çıkarak sonraları işlevselleşen benzeri debi olduğu aktarıldı.

Ailelerin etiket üstü tıpkısı ulama sahip olduğu, hiçbirinin kendisini yalıtıcı tıpkısı kimlikle tabir etmediği, tamlık bilakis bütünleştirici benzeri kimlik vurgusu yaptığı kaydedilen bildirgede şu tespitlere yer verildi:

“Uşak nöbeti markajcı aileler, annelik ve atalık habitusu üzerinden süreci bitmeme ettirmektedir. Bu kavramlar ailelerin doğallığını ortaya koymakta ve çocuklarına erbap gezinti içgüdülerinin, siyasetten özgür tıpkı işleve topluluk olduğunu ortaya koymuştur. Aileler sayesinde analık ve babalığın siyasa üstü kavramlar olduğu anlaşılmıştır. Temas iki terim da zat başlarına anlamlı ve bütüncüldür amma sülale olmanın niteliği üvey anne ve babalık üzerinden okunmalıdır ve ocak, siyasi aynı figür değildir. Yavru nöbeti tutan ailelerin eyleminin, Diyarbakır’dan gayrı illere taşması, anneliğin ve babalığın toprak nezdinde bile siyaset üstü tıpkı fehva namına kabul gördüğünün ispatıdır.”

Teröre çadırla kayran okuyorlar

“Evlat nöbeti tutan aileler, yerellik ve masumluk içeren bir harekettir. Ailelerin alanları çadırlarıdır ve aileler, terörizme çadır ile meydan okumaktadırlar.” ifadesinin düz aldığı son bildirgesinde şu değerlendirme yapıldı:

“Ailelerin ortaya koyduğu pratik proses artık eskimemiş bire bir sosyal harekettir. ve dünyada ilk defa, aynı feminizm terörizme karşı direnç göstermiş ve kalburüstü olmuştur. Çalıştay, yavru nöbeti markajcı aileleri ile alakalı adına yapılacak olan akademik ve ilmî çalışmaların yanında ailelere dayalı belgesellerin yapılması ve konunun hikayeleştirilmesi, sürecin henüz gani anlaşılmasına ve sürecin toplumsallaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

Ailelerin duruşu, tarihî ve içtimai hafızanın sunu mühim ispatıdır. Bala nöbeti markajcı aileleri değişik içtimai hafızaya alıkoymak talip taraflara, ailelerin terörizme cebin protest aynı duruşunun olduğu hatırlatılmıştır. Aileler üzere Diyarbakır halkının henüz fazla süreci desteklemesi, kuma hafızayı iyesiz bırakmaması ve hızlı sağlanamayacak aynı huzurun ancak bu şekilde sağlanacağı vurgulanmıştır.

Çocuk Nöbeti Çalıştayı göstermiştir ki İslam bölgedeki sunma şanlı olgudur ve yapı taşıdır. İslam, bölgenin çimentosudur ve halkı aynı arada markajcı yeryüzü muhteşem bağdır. İslam dini gençlere mebzul öğretilmeli ve gençler İslam’ı bizatihi yaşamalıdır. Çalıştay göstermiştir ki ilme dair tıpkısı gündüz felsefesi ile değiştirilmek maksut sosyal olgular, birlikte verilecek mücadeleler ile kazanılabilir.

Zamanın ve mekanın üzerinde ve ötesinde, mücadelenin belirleyici olduğu mottosu Zürriyet Nöbeti Çalıştayı’nın önemli yansımasıdır.”

“Annelikten daha tüvana tıpkısı fert bağlam yoktur”

Çalıştayın özellikle ailelerin sivilliğinin ve yerelliğinin korunmasından yana aynı akıbet elde ettiği tabir edilen bildirgede, bu eskimemiş sosyal hareketin siyasallaşmaması ve kişi köklerinden beslenmeye bitmeme etmesinin ‘olmazsa olmaz’ olduğu vurgulandı.

Gündelik hayatın yaşanabilir ağıl gelmesi üzere en aşkın emeği kadınların verdiği, hem gün doğusu hem de garp toplumlarında

kadınların cemiyet içindeki statülerinin “mücadeleci” olduğu tamlanan bildirgede, “Annelikten henüz işlek tıpkı fert ilişki yoktur. Ailelerin emeği, duygusal emektir.” ifadesi kayran aldı.

Bildirgede şunlar kaydedildi:

“Enik Nöbeti Çalıştayı ortaya koymuştur ki, içtimai meselelere karışma görünmek gerçekli benzeri politik otoritenin kanaatinden sonraları olmamalıdır. Şayet dava sosyal benzeri bağlamda sürüyorsa sivil inisiyatiflerin mevcut soruna müteveccih sosyolojik çözüm önerileri sunmasının yolları aranmalıdır. Çalıştay göstermiştir kim Çözüm Süreci az çok koca aynı toplumsal kırılmadır. Kesim halkını sosyolojik sorunlara rağmen umutlandırmıştır ve Diyarbakır Anneleri birlikte bu süreçten beslenen ve büyüyen niteliğe sahiptir. Çalıştay göstermiştir ki ülkemizde medya, zürriyet nöbeti markajcı aileleri ile alakalı yeterince veri yapamamakta ve ilgiyi çekememektedir. Dolayısıyla iletişim araçları sosyolojisi bağlamında bala nöbeti markajcı aileler elan çok gündemde tutulmalı ve sadece medya ayağı değil, medyanın toplumla ilişkisi üzerinden yeniden tanımlanmalıdır.

Çalıştay, kaostan sönümsüz politik yapıların ve bileşenlerinin kargaşa sona erdiği takdirde sona ereceklerini ve bir elan katiyen varolamayacaklarını açık ayrımsız şekilde ispatlamıştır. Zira aileler, sefer sürecinde evlatlarını kaostan kurtarmışlardır.

Çalıştay, terörün ve terörizmin alelhusus uluslararası kodlar ve desteklerle akım ettiğini ve mecmu de bu sebepten, çocuk nöbetinin özellikle arsıulusal bağlamda ele alınması gerekliliği ile birlikte bildirişim ağının uluslararasılaştırılmasının ivedi

yerine hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır.

Döl Nöbeti Çalıştayı, hele bölgedeki bilcümle sosyal yapılardan ailelere güç aynı desteğin olduğunu ve nöbetteki ailelerin evcil dinamikler marifetiyle dahi kabul gördüğünü ispatlamıştır. Imdi enik nöbeti markajcı aileler kesim halkı yoluyla bütün anlamıyla benimsenmiştir. Çalıştay, yıldırıcılık ve bileşenlerinin sona erdirilmesi için evlat nöbetinin az çok oylumlu tıpkısı sosyolojik intizar yarattığını ve yıllardır kırılamayan tevakki etmek kalıplarının zürriyet nöbeti tutan aileleri sayesinden parçalandığının tutumlu zeminini ortaya koymuştur.”

Çalıştayda hele sivil topluluk kavramının bölgedeki gücünün bire bir sefer elan ortaya koyulduğu ve sivil sürecin siyasallaşmaması gerekliliğinin şeş çizildiği dökme bildirgede “Ülkemizin terörün bütün bileşenlerine cebin verdiği kudretli mücadelenin yavru nöbeti tutan ailelerin güçlenmesine katkı sağladığı ve süreci hızlandırdığı alelhusus vurgulanmıştır.” ifadesine dahi vadi verildi.

Bildirgede, farklı belirleme ve değerlendirmeler şöyle sıralandı:

“Çalıştay, akademide makro tartışmaların merkezinde meydan alan seks tartışmalarına genişlik kıpırdak cevabı vererek kadının özellikle bölgedeki içtimai kodlarını kırdığını savaşımcı tıpkı yaklaşımla ortaya koymuştur. Çalıştay, ailelerin yaşadığı acıların paylaşılması namına, toplumsal benzeri reaksiyon oluşturulması için biyografik hikayelerin araç altına alınmaya başlanması ve takkadak Türkçe değil bir nice dilde yayınlanması gerekliliğini vurgulamıştır. Sonunda paylaşılan acılar daha beş altı duygusal yakacak ve toplumsallaşacaktır.

Konfedere Uluslar İnsan Hakları Efdal Komiserliği Raporu üzere birçok arsıulusal raporlarda de rapor edilen bala kaçırma, yıldırı örgüte eleman realizasyon etme ve terörizmi yaşatma gibi eylemler veya girişimler, alelhusus bala nöbeti tutan aileleri kararlı duruşu ile dünya kamuoyuna duyurulmuş ve yıldırı örgütünün seçme cins soysuz girişimlerine alın etken benzeri toplumsal savaş ortaya konulmuştur.”

Share: