Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘vergi gelirleri’ açıklaması

Kaynak ve Maliye Bakanlığı, idrak gelirlerinde tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik iddialara ilgilendiren, tahsilat performansının yıllar bakımından stabil ve efdal ayrımsız reviş izlediğini, 2022 yılının familya-haziran döneminde bu oranın yüzde 90,9’a yükseldiğini ve 3,3 puan çoğalma olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılmış açıklamada, son zamanlarda kâh matbuat eser organlarında kazanç gelirlerine ilgilendiren tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğü ve vergi gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönünde haberler yapıldığına bel edilerek, kamuoyunun akilane bilgilendirilmesi açısından konuyla ilgili açıklama yapılmasının lazım görüldüğü belirtildi.

Bulunan mevzuat göre, umumi bütçe kazanç gelirlerine ilgili tahakkuk ve tahsilat tutarlarının eski yıllardan gelen tahakkukları ve esasen eski yıllara ait tahsilatları dahi içerecek şekilde kümülatif olarak açıklandığı ifade edilerek, bu şekilde geçmişten gelen alacakların rastgele sene tahakkuk tutarlarına eklendiği ve tahsil edilen tutarlar ile karşılaştırma edildiğinde oranların bağan gözüktüğü bilgisi verildi. Meğerse seçme yıl geçmişten hür değerlendirerek, o yılda gerçekleşme eden alacaklar yeniden o yılda tahsil edilen alacaklara oranlandığında asıl tahsilat performansına ulaşılmasının cins olduğu vurgulandı.

Değme ay kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında, alacak gelirleri gerçekleşme ve tahsilat oranları ile ilişkin yılda gerçekleşme eden ve gene ilgili yılda öğrenim edilen algı gelirlerine ilişik cari yıl gerçekleşme ve tahsilat oranlarının meydan aldığına meni edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

“Son yıllarda vergi gelirlerinin akan yıl tahsilat/gerçekleşme oranlarının yüzde 90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı ocak-haziran döneminde akan yıl tahsilat/gerçekleşme oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının bir döneminde bu oranın yüzdelik 90,9’a yükseldiği ve 3,3 fakül artım olduğu görülmektedir. Rüşvet gelirleri tahsilat/gerçekleşme oranlarına ilgilendiren esas tahsilat performansı yıllar itibarıyla tartılı ve efdal tıpkısı gidiş izlemekte olup, 2022 yılının evvel 6 ayında ise ayrımsız esbak yılın aynı dönemine göre oylumlu bire bir artım gerçekleştiği görülmektedir.

Değişik taraftan, kamu giderlerinin yeryüzü mıhlı ve sürdürülebilir kaynağı olan algı gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında dahi gelişigüzel azalma bulunmamaktadır. Hakikat, 2019 yılında idrak gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzdelik 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 81 ve yüzde 83,1 namına gerçekleşmiştir. 2022 yılı rötuşlu bütçede da bu oranın yüzde 85,6 adına gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

Bitkisel: IMF ile tıpkı ittifak imzalanmadı

 

Hazne’den 9,25 bilyon teklik istikraz

 

Hazne’nin orak ayı kocaoğlan akçe açığı 92.8 bilyon!

 

Share: