Keyif-Sen Genel Başkanı Durmuş, Munzam Ifa Yönetmeliği’ni değerlendirdi Açıklaması

Keyif-Sen Umumi Başkanı Eli Açık Durmuş, Keyif Bakanlığı Eklenmiş Ödeme Yönetmeliği’ne ilgilendiren, “Hekim dışı esenlik çalışanlarının ayak tabanı ifa miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Taban ödemelerin bir zaman geçmiş artırılmasına müteveccih ivedili adımlar atılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Durmuş, Resmi Gazete’da yayımlanarak yürürlüğe giren Esenlik Bakanlığı Eklenmiş Ifa Yönetmeliğine ilişik mukayyet açıklamada bulundu.

Yeni yönetmeliğin çatlak 2021’e bakarak elan etraflıca olduğunu belirten Durmuş, yönetmeliğin, genel kendisine 2 başlıkta değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Yönetmeliğin çalışanların lehine yeni iyileştirmeler sağladığını aktaran Durmuş, keyfiyeti ortadan kaldıracak hakkaniyetli zir düzenlemeler yapılması gerektiğini tabir etti.

Durmuş, “Bu yönetmelikle, çakılı melfuf ödemelerin mahsuplaşması çalışarak işsiz arkaç gelmiştir.” değerlendirmesini yaptı.

Tüm çalışanlara “aya” belirlenmesinin yüce benzeri girişim olduğunu vurgulayan ve çalışanların çakılı gelirlerinin arttığını tamlayan Durmuş, şunları kaydetti:

“Isteklendirme mülhak ödemesi sistemiyle parçalanmamış çalışanların gelirlerinin henüz da artması mümkündür. Doktor ve doktor dışı katma ödeme havuzlarının ayrılması imkanı sağlanmıştır. Yılda 7 dönüş raporda, heyet raporlarında ve 10 günlük kongre izinlerinde ücretler kesilmeyecektir. Isteklendirme ödemesinin hesaplanması ve uygulamasında Sağlık Bakanlığı serbest yetkiye cemaat olmuştur. Fakat, Bakanlık aldığı bu serbest yetkiyi sıdk odaklı kullanmalı, nesnel prensiplere dayandırmalıdır.

Hekim dışı sağlık çalışanlarının aya ifa miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Aya ödemelerin bir an geçmiş artırılmasına müteveccih acil adımlar atılmalıdır. Sağlık Müdürlüklerinde çalışanların ayak tabanı eklenmiş ödemelerinin birim misyon puanına endekslenmesi hakkaniyetli olmamıştır. Antrparantez, Vekillik tarz teşkilatı, ASM’ler, üniversite hastaneleri, Hudut Sahiller ve Adli Tababet Kurumu için bile ivedilikle müstelzim düzenlemeler yapılmalıdır.”

???????

Share: