Manisa Büyükşehir’den izah: “Sit alanı tespiti falsolu”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Umumi Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Karakoca Eko Turizm Alanı ile açıklamalarda bulundu. Mahkemenin daha sonuçlanmadığına vurgu yapan Yalçınkaya, eksper raporunda 5 maddenin 4’ünün uray lehine, bire bir maddenin ise kusurlu bilgiden belde aleyhine oluştuğunu belirterek, sakim bilginin tamamlanmasıyla ilişik belgeyi mahkemeye sunacaklarını ve bu konudaki tartışmaya serencam vereceklerini anlatım etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Komite Salonu’nda matbuat mensuplarıyla benzeri araya mevrut Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Cumhuriyet Umum Partisi (CHP) Manisa teşkilatının Karakoca Eko Turizm Alanı ile ilişik iddialarına karşılık verdi. Yalçınkaya, “Benzeri siyasal partimizin yapmış olduğu basın toplantısı konusunda Büyükşehir kendisine bu toplantıyı ika zarureti ortaya çıkmıştır. Öncelikle türel anlamda benzeri karar ortaya çıkmadan, ayrımsız ehlihibre raporu üzerinden algı oluşturulmaya çalışılmasını akıllıcasına bulmuyoruz. Kararlar ülkü açanların lehinde olduğunda karar mercilerinin alkışlanması, aleyhlerinde olduğunda ise ‘dulda zırhına bürünüyorlar’ üzere ayrımsız anlatım kullanılmasını dahi akıllıca bulmuyoruz. Hukukun üstünlüğüne olan inancımız, şehremaneti yerine sonuna büyüklüğünde devam ediyor. Bu çerçevede üstelik çalışmalarımızı yürütmekteyiz” dedi.

Oluşturulmaya çalışılan algının kavisli olduğunu rapor eden Genel Sekreter Yalçınkaya, “Öncelikle toy matbuat toplantısında gündeme getirilen Karakoca konusu ile ait, Karakoca’dahi onaylanan ekolojik turizm amaçlı mamure planı ile ilgilendiren eksper raporu üzerinden oluşturulan algının falsolu olduğu kanaatindeyiz. Müddei tarafın dilekçesinde parselin yola cephesinin olmadığı, Orman’dan mukteza izinlerin alınmadığı, ongun kesildiği, kayran altı sularının kirletildiği gibi iddialar kayran almaktadır. Bu iddialarla ilgili uzman raporunda bahis detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Esbak matbuat toplantısı özne ilgililer, ehlihibre raporunun yalnızca aynı bölümünü gündeme almışlardır. Eksper raporuna ati olursak; sorun konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının şehre düzeni planlarına aykırılık dokuma etmediği, planlamanın kademenin birlikteliği ilkesine akla yatkın olduğu ehlihibre raporunda tayin edilmiştir. Esasen uzman raporunda 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı, ekoturizm alanı için önerilen yapılaşma koşullarına makul olması nedeniyle şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve amme yararına akıllıca olduğu kararı ortaya çıkmıştır. Tekrar bilirkişi raporunda sav konusu parselin Orman’dan alınan izinlerinin kentçilik ilkeleri ve imar mevzuatına mugayir olmadığı ve uygun olduğu kararı ortaya çıkmıştır. Esasen ehlihibre raporunda içme suyu havzasına ilgilendiren yapılan incelemede ekoturizm alanı kullanma kararının içmece suyu istimal suyu kullanılmasına dayalı yönetmelik hükümlerine akla yatkın olduğu kararı verilmiştir. Gördüğünüz kabilinden, eksper raporunun serencam bölümündeki 4 özellik bile belediyemizce yapılan işlerin uygun olduğu noktasındadır” diye niteleyerek konuştu.

“SİT Alanı tespiti yanlış, bununla bağlam belgemizi mahkemeye sunacağız”

Alım aleyhindeki maddeye bile duruluk getiren Yalçınkaya, “Çabucak son bölümünün en üst maddesinde dava konusu parselin SİT alanı olduğu, SİT alanı olduğu için birlikte yapılan işlemin imar mevzuatına akıllıca olmadığı konusunda bilirkişiler tıpkı hükümde bulunmuştur. Murafaa elan kararını vermemişken, bilirkişi raporu üzerinden algı oluşturmaya harıldamak, lehte olan kısımları görmeden aleyhte olan kısım üzerinden değerlendirme yapmayı akıllıca, etik ve ahlaki bulmuyoruz. Kaldı kim bilirkişilerimizin belirtmiş olduğu SİT alanında bulunduğuna dair ifade bile ne efsus ki hatalı benzeri tespitten kaynaklıdır. Elimde görmüş olduğunuz alfabe, Yer ve Şehircilik Bakanlığına ilişkin benzeri yazıdır. İmar planı yapım sürecinde alınmıştır. Bakın, yazıdaki tabir değiştirmeden şu şekildedir: “101 cezire 291 nolu parselde yankı turizm alanı yapılmasına müteveccih hazırlanan 1/5000 ölçekli koşuk ümran planında, çekim benimseme sınırına konu olan alan, 2863 sınırlanmış Firez ve Zevk Varlıklarını Siper Kanunu çerçevesinde ilan edilen doğal SİT alanlarından değildir” denmektedir. Bu yazıyı dahi matbuat mensuplarımızla paylaşacağım. Benzeri şekilde gökçe renkte gördüğünüz alanlar SİT sınırı, turuncu renkte gördüğünüz düzlük, belediyemizce onaylanan ümran planı sınırıdır ve SİT sınırı alanı dışındadır. Nezaret aracılığıyla da dışında olduğuna dayalı alfabe, buradadır. Ehlivukuf ihvan muhtemelen tespitlerinde falsolu bir muamele gerçekleştirdiler. Tığ bugün itibariyle mahkemeye bu alanın SİT alanı sınırları dışında olduğuna dayalı belgelerimizi sunuyoruz. Bu konuyla ilgili tartışmayı birlikte kapatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Hız kararı kesinleşmeden istimara yapılmasını makul bulmuyoruz”

Eksper raporu üzerinden matlup oluşturulmaya çalışılmasının etik bilimi olmadığının vurgulayan Yalçınkaya, şunları söyledi: “Bu noktada, arasında her önem yokken, ehlihibre raporu üzerinden matlup oluşturmaya çalışılmasını üstelik etik ve sağtöresel bulmuyoruz. Bırakın kurumlar çalışsınlar, işlerini yapsınlar. Kurumumuzla ilişkin münfail tek karar, aleyhte oluşmuş tıpkısı karar da bugüne büyüklüğünde bulunmamaktadır. Müptedi basın toplantısında TÜGVA ile ilişkin argüman edilen tıpkısı bahis de var. TÜGVA ile ilişkin alınan etki üstelik esasen bakarsanız, idari işlemin usul yönünden iptalini gerektirmiştir. Orada tahsis kelimesi geçtiğinden ekolojik ortam kamu yararına etkin bu vakfa tahsisin yapılamayacağı fakat eş proje geliştirilirse bu alanın ait vakfa verilebileceği murafaa kararıyla tabir edilmiştir. Tarafımızca yıpranmamış tıpkısı tedarik yapılıp dahi eş proje çerçevesinde sedir kararı alınarak, vakfa bu yer yeniden verilebilirdi. yargı bunu engellemiyordu. Ancak Şehzadeler Belediyesinin talebi üzerine kendilerine tahsis istendiği amacıyla Bilgisizlik Merkezi olmak üzere, meclisimiz, Şehzadeler Belediyesine tahsisini akıllıca buldu. Zımnında TÜGVA kararının üstelik müktesep tıpkı zafer olarak algılanması kabil değildir. Yani burada hukukun aldığı kararları manipüle emreylemek, hukukun aldığı kararlar lehte olduğunda alkışlamak, aleyhte olduğunda birileri korunuyor imajı düşünmek hukuku zedelemektedir. Bu, çokça makul ve dimdik tıpkı yöntem bile değildir. Hüküm kararları kesinleşmeden istimara yapılmasını akıllıcasına bulmuyoruz. Bu nedenle de hüküm kararlarının kesinleşmesini bekliyoruz.”

“İmar planımız SİT alanı dışında”

söz konusu alanın planlarının SİT alanı dışında kaldığını vurgulayan Yalçınkaya, “Bilirkişi raporundaki 5 ayrı maddenin 4 tanesinde, kaldı kim savlayıcı tarafın tez ettiği orman izni, ormana müdahale, yolunun olmaması, arka ölçekli plana uymaz olması kabil kararlarda idaremiz çın bulunmuş; çabucak bilirkişinin kusurlu benzeri tespitinden yağlık SİT alanında olduğu anlatım edilmiştir. Bunu birlikte güzeşte çıkıp basın uğrunda “SİT olan yere bayındırlık planı yaptılar” gibi bire bir matlup oluşturulması, doğru ve mıhlı değildir. Bu makule konularda idaremize müracaat edilmiş olsaydı, yemeden içmeden bir yazıyı gösterdiğimizde, bu yazıyla bu alanın SİT alanı olmadığının ispatı ortaya çıkacaktı” dedi.

Konuların manipüle edilerek basınla paylaşıldığını nâkil Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, sözlerini şöyle noktaladı: “Basın vasıtasıyla konuların manipüle edilmesi, tartışmaya açılması, kaldı kim ustalık olmayan insanlar vasıtasıyla maharet yorumlar yapılması haddinden fazla mıhlı ve akla yatkın değildir. Bırakın mahkemeler işini yapsın, mahkemeler kararını versin. Yetişkin Türk adaletinin vermiş olduğu kararlara bile bütün bu arada adapte olmak zorunda olalım. Bu çerçeve bugünkü matbuat toplantımızı ekoturizm üzerinden yönlendirmekle beraber, Sayıştayla ait sâdır kararda da saygılıyız. TÜGVA ile ilgili çıkan kararda da saygılıyız. Seçme iki kararda de kararların bizim lehimize olana bile, aleyhimize olana bile nazikâne yaklaşıyoruz. Fakat yapılan açıklamalarda, lehte olan kısımları görmeyip, aleyhte olan kısımların konusunda kilitlenmek, özellikle Sayıştay ile ilgili konuda ‘birileri dulda zırhı altına girdi’ kadar benzeri ifadenin kullanılmasını birlikte akilane ve dosdoğru bulmuyoruz.” – MANİSAShare: