Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Bölüm Başkanı Köymen: “Yolculuk Tutukluları, Oradan Mücadeleye Yardım Sunabilecek Ne Varsa Onu Yapmaya Çalışıyorlar”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde Seyahat tutuklamalarına karşı devam fail Türe Nöbeti’nin 147’nci haset ve 19 Ilkgüz Mühendis, Mimar ve Site Plancıları Dayanışma Haset dolayısıyla matbuat açıklaması yapıldı. Yolculuk Davası tutukluları ile görüştüğünü belirten Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Bölüm Başkanı Esin Köymen, “Intihap rüşvetlerinin, şehir arazilerinin pazarlandığı bire bir ortamda oradan mücadeleye katkı sunabilecek hangi varsa, onları yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Gezi tutuklamalarına alın TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde başlatılan Türe Nöbeti bitmeme ediyor. Nöbetin 147’nci gününde, ‘Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Tesanüt Günü’ kapsamında matbuat açıklaması yapıldı. Açıklamaya Malatya Mekân Platformu Başkanı Hatice Eroğlu Akdoğan, Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin ve sakat CHP İstanbul Mebus ve İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Kıymetiharbiye Gökmen Ibret birlikte katıldı.

“Gezi’ye emeğimize ve mesleğimize erbap çıkıyoruz” dövizlerinin taşındığı açıklamada, “Nahoş harcama Seyahat kalır”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Hukuksuz kölelik sona erecek” sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan TMMOB İstanbul İl Eş Güdüm Müesses Sekreteri Seyfettin Orion, şunları söyledi:

“BIRICIK KOCA REJİMİ ALTINDA HAKLARIMIZ GİDEREK BUDANMAKTADIR

“İçinde bulunduğumuz kazançlı kriz, eksiksiz halkımızın olduğu kadar emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve kent plancılarının bile hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması dolayısıyla mesleğimiz sistemli olarak değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış biricik âdem rejimi altında emeğimiz değersizleştirilirken, koca haklarımız dahi anbean budanmaktadır. Lüzumlu kamuda lüzum özel sektörde temas cins mühendislik, mimari ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini örümcek tamam meslektaşlarımız giderek henüz el koşullarda çalışmaktadır.

‘Parti Devleti’ anlayışıyla yönetilen amme kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasal bastırık ve çımbar tehdidi altında, bağan ücret, ekip sorunu, eş haklarının ihlal edilmesi, düşük mülhak göstergeler kabil birçok sorun ile yüz yüzedir.”

“HENÜZ ÇOK CEHT SARF ETMEK ZORUNDAYIZ”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Sabah Yeli Köymen, Yolculuk Davası tutuklularıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Hem Parlatılmış (Pozitif) abla, Mahmur Çiçeği (Mater) ve Mine (Özerden) ile musahabe şansımız oluyor. Hem da Tayfun (Kahraman), Birey (Atalay) ve Hakan (Altınay) ile. Hepsinin moralleri son basamak durumunda, akıbet aşama canlı ve üretkenler. Öncelikle Doğruluk Nöbeti’ne hep katılan dostları selamlıyorlar. Aguş dolusu sevgilerini gönderdiler. Onları tutmak isterim sizlerle. Tek yılgın değiller bizi daha aşkin motive ediyorlar onu söyleyebilirim. Özellikle böylesi ayrımsız dönemde, seçimlerin bu kadar yaklaştığı bir atmosferde, seçme rüşvetlerinin, kent arazilerinin pazarlandığı bir ortamda oradan mücadeleye katkı sunabilecek ne varsa, onları yapmaya çalışıyorlar. Nedeniyle biz dışarıdakilerin görevi daha üstelik büyük. Olanaklarımız henüz aşkin, daha aşkin ceht sürmek durumundayız. Bunu gene hatırlatmak istiyorum.”

“GEZİ’YE SAHİP ÇIKMAK, ONURUMUZA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Malatya Mekân Platformu yerine Komutan Hatice Eroğlu Akdoğan, şöyle konuştu:

“Yıllardır bizim bölgemizde, doğuda Malatya, Erzincan, Sivas yöresinde yabanıl madencilik hareketi; topraklarımızı, suyumuzu kirletiyor ve biz biliyoruz Türkiye’nin herhangi bir tarafında Anadolu’nun değme tarafında yapılan hep direnişlere Seyahat, ilham kaynağı olmuştur. Seyahat’ye topluluk çıkmak onurumuza eş çıkmaktır.”

“DOĞAMIZI, TOPRAĞIMIZI DESTEK OLMAK UĞRUNA BEDELLER ÖDETİLİYOR”

Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin ise şunları söyledi:

“Çekmeköy’den tutun Malatya’ya büyüklüğünde dokuz canlı çok yerde, gelişigüzel yerde kat var ve bu nöbetler niye tutuluyor? Doğamızı, gölümüzü, nehrimizi, toprağımızı, ağacımızı destek olmak için. Bunun uğruna bedeller ödetiliyor. Bazen insanlara saldırılıyor. Ara Sıra insanlar hapse tıkılıyor. İşte Seyahat nöbetinin bire bir amacı da bu; Gezi dolayısıyla içeride tutulan arkadaşlarımız erkin bırakılıncaya büyüklüğünde bu duyarlılığı ayakta tutmaktır.”

“TARİH, TMMOB’UN DİRENİŞİNİ YAZACAKTIR”

Çarkıt CHP İstanbul Saylav Kıymet Gökmen Öğüt’ün açıklaması şöyle:

“Zaman TMMOB’a yapılan saldırıları ve TMMOB’un direnişini yazacaktır diye düşünüyorum. Hele serencam 22 yıldır yapılan zulmü, herhalde dünyada apayrı benzeri örgüte yapılmamıştır diye niteleyerek düşünüyorum.”Share: