Ocak ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından “Çocuk ve Taze Dostu Betik” Listesi

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, ailelere delalet etmesi için elan evvel 0-6 gözyaşı grubuna müteveccih oluşturulan “Bala Dostu Kitap” listesinin kapsamını, 0-18 gözyaşı grubuna göre yeniden hazırladı.

Familya ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Kükremek Yanık, yaptığı yazılmış açıklamada, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele kapsamında Bakanlıkta düzenlenen çalışmalara ilgili vukuf verdi.

Ailelere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlıkça elan ilk 0-6 gözyaşı grubuna müteveccih oluşturulan “Yavru Dostu Pusula” listesinin kapsamının 0-18 yaş grubuna bakarak baştan hazırlandığını belirten Yanık, “Çocuklarımızın gözyaşı ve aksiyon düzeylerine göre belirlenen listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Titizlikle incelediğimiz kitapların çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine yardım sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yoğunluk Yanık, ailelere ve gençlere rehberlik üzere Vekâlet bünyesinde oluşturulan 19 şahsiyet Istimara Komisyonunda, çocuk gelişimci, psikolojik müşavir, hoca, sosyal çalışmacı ve psikoloğun bulunduğunu belirtti.

Komisyonun referans edilecek kitapları titizce incelediğini nâkil Izdıraplı, kitaplar incelenirken Ankara, İstanbul, Hacettepe, Gazi, Marmara, Atatürk, Akdeniz, Cumhuriyet ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin psikoloji, yavru edebiyatı, bala gelişimi, meslek öncesi eğitimi ve bala ile ilgili bölümleri ve araştırma, uygulama merkezlerinin görüşleri alınarak hazırlanan Yorum Formu’nun ana alındığını anlattı.

Bakan Izdıraplı, listedeki kitapların, evrensel ahlak kurallarına, milli ve manevi değerlere hilaf olup olmadığı, ırkçılığı heveslendirme fail düşmanca anlatım ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, çabukluk içerip içermediği, şiddeti hal kendisine gösterip göstermediği, müstehcenlik ve cinsel sömürme olup olmadığı, arakçılık, dolma irat, acı alay gelir kabilinden çizgi modellerini özendirip özendirmediği üzere kriterlere bakarak dolay elemeden geçirildiğinin altını çizdi.

Ön elemeden sabık kitapların birlikte antrparantez Yorum Formu’ndaki fiziksel ve zımni kriterlerine göre baştan incelendiğini bildiren Acılı, kapsamını genişlettikleri listedeki mektup sayısını 472’den 1093’e çıkardıklarını bildirdi.

Türk ve acun klasikleri listede

Istimara Komisyonunun 0-18 gözyaşı aralığı için güncelleyerek oluşturduğu 1093 kitabın bulunduğu çizgilik, Bakanlığın https://www.aile.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-mektup-listesi/ adresinden paylaşıldı. Listede muhteva, dilbilgisi ve fiziksel özellikleri yönünden çocukların yaş gruplarına seslenme fail, Türk ve dünya klasiklerinin üstelik süresince bulunduğu değişik bir nice türde mektup düzlük alıyor.

Listedeki kitaplar ortada Lewis Carrol’un Alice Harikalar Diyarında, Tolstoy’un İnsan Hangi ile Yaşar, Samed Behrengi’nin Adi Yağız Balık, Antoine dahi Saint- Exupery’nin Amiyane Prens, Jonh Steinbeck’in İnci, Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Susanna Tamaro’nun Atla Bart, Hasan Aycın’ın 40 Hadis 40 Iz, Kalp Ak’ın Gemici Dedem, Şermin Yaşar’ın Dedemin Bakkalı-Şakirt eserleri bile yer alıyor.

Share: