Otel kılıflı villalara ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı son yıllarda özellikle Bodrum ve Pınar’bile otel iznini gömlek yaparak mensur edilen villa projeleri amacıyla harekete geçti.

İmar planında ve inşaat ruhsatında turistik üretim yerine görünen projelerdeki mevzuata ters kullanımlar ile ilişkin olarak Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27 Mart 2022 haset Yer ve Kentçilik Bakanlığı’na mecbur Tapu Kadastro, Milli Emlak, Mekansal Planlama ve Gusto Varlıklarını Esirgeme Umumi Müdürlüklerine, 81 ilin valiliğine ve 81 ilin belediyelerine tıpkısı yazı gönderdi. Dünya’bile Fehmi Köfteoğlu imzasıyla meydan alan habere bakarak yazıda, turizm belgeli konaklama tesislerinde devre dünyalık, mezuniyet irtifakı ve mezuniyet mülkiyeti üzere hakların bünye edilmemesi istendi.

Amaca çapraz

Yazıda devre mal, ikmal irtifakı ve mezuniyet mülkiyeti terimlerine vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı: “Son zamanlarda ilişik mevzuat hükümlerine ve musaddak bayındırlık planlarının ruhuna ve amacına çap şekilde karma yararlanma evet de tercihli tasarruf alanlarında ilişkin belediyelerden turizm tesislerinin faziletli benzer ve yapılaşma koşullarından yararlanılarak yapı (inşaat) ruhsatı alınmasına karşın bu alanlarda konut kullanımına yönelik yapılar mensur edildiği ve sonrasında ise bu yapılar üzerinde çevrim mülk, mezuniyet irtifakı ve intaç mülkiyeti kullanarak üçüncü kişilere bağımsız milletvekili kürsü adına basamak satışı gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.”

Belediyelere ve tapuya ikaz

Bu durumun, faziletli yapılaşma hakkının kötüye kullanımına ve nahak yere çıkar yaratılmasına faktör olduğuna meni edilen yazıda, turizm tesisi ruhsatı almış olan yapıların henüz sonra konut namına kullanılmasının engellenmesi istendi. Firez ve Turizm Bakanlığı, belediyelerden, turizm tesisi olan yapıların devir para, itmam mülkiyeti yahut ikmal irtifakına konu olamayacağına ilgilendiren tapu siciline ihbarname yapmasını ve bina tasarruf cevaz belgesi (yerleşim) vermemesini istedi. Tapu müdürlükleri de turizm tesisi adına inşa edilen yapılara devir mal, intaç irtifakı ve ikmal mülkiyetli tapu verilmemesi konusunda uyarıldı.

Raporda ne deniyordu?

Nezaret müfettişlerinin hazırladığı raporda, “Turizm emsali kullanılarak hane gayeli binalara dönüştürüldü ve satışa daha çok. Turizm yapılarının ayrı ayrı özgür fasıl kendisine gösterilerek kat irtifakına konu edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı belirleme edildi” deniyor.

Raporda tamlanan hususlar

-Ruhsata muhalif namına bodrum katları açığa çıkarılarak iskâna bahis edildi. Emsale yürek olması müstelzim bodrum katlar model harici gösterilerek fazladan kabil kazanıldı, fazla villa, bölük, turizm tesisi yapıldı.

-Turizm emsali kullanılarak bölük gayeli binalara dönüştürüldü ve satışa bundan sonra.

-Ağız kanununa yeraltı kendisine önce 50 metrede yapılaşma görüldü.

-Plana marjinal mukavemet duvarları ve dolgular yapılarak kıyıda alanlar ve villa bahçeleri oluşturuldu. Hesapsızca ve ruhsatsız iskele, dolgu, yan düzenlemeleri, asansör kuleleri yapıldı ve kıyının tahribatına kez açıldı.

-Rastgele yapılış ruhsatı alınmasına karşın, bu tesislerin ev gayeli kullanımlara dönüştürüldüğü görüldü.

-Turizm yapılarının ayrı ayrı hür departman namına gösterilerek tekmil irtifakına bahis edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı tayin edildi.

-Turizm tesislerini özendirmek için getirilen avantajların ev kullanımı şeklinde kullanılarak turizm yatırımcıları ortada haksız rakiplik oluşturduğu belirlendi.

Share: