Sgk’dan Satılık Samanlık. Gürsel Tekin: “Satmadıkları Aynı Samanlık Kalmıştı, Hayaldi Köken Oldu”

Içtimai Düzenlilik Kurumu (SGK), Sazak’de 73 bin TL’ye aynı samanlığı ihale yöntemiyle satılığa çıkardı. CHP İstanbul Mebus Gürsel Uğurlu, “Içtimai Düzenlilik Kurumu’nun (SGK) gelirleri, giderlerini karşılayamamaya, sistem bulutsuz vermeye bitmeme ediyor. Kurumun mali istatistiklerine bakarak AKP hükümetleri döneminde (2003-2021) bütçe açığı mecmu 500 bilyon lirayı buldu. Açığı kapatmak amacıyla samanlık birlikte satmaya başladılar. Satmadıkları bir samanlık kalmıştı, hayaldi köken oldu” dedi.

SGK’nın resmi genel ağ sitesinde saha kayran duyuruya bakarak 73 bin TL’ye eksiltme yöntemiyle satılığa çıkarılan samanlık tartışma konusu oldu. İhaleye 18179 zar numarasıyla çıkıldı. Buna göre, önce münakasa 09 Ilkgüz 2022 tarihinde olacak. İkinci tenkis ise 16 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. İlan bilgilerine göre samanlığın teminat bedeli namına bile 5 bin 475 TL bedel biçildi.

CHP İstanbul Mebus Gürsel Uğurlu, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, “Sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürebilirliğinin sıkıntıda olduğu çıktı gizleyemiyorlar. ‘Açık ve esmer delikleri kapatıyoruz, bükülme yaptık’ diye niteleyerek sundukları toplumsal düzenlilik sisteminin samanlık satar arkaç geldiğini görüyoruz. Içtimai düzenlilik sistemini müşareket kabil gören erk sahipleri bilmelidirler kim, bu ‘açıktan’ umumi müdürler değil, geçerli politikalar, hükümetler-iktidarlar sorumludur” değerlendirmesini yaptı.

“KİM SGK’YI BU ARKAÇ GETİRDİ”

Sazak Içtimai Asayiş İl Müdürlüğü’nün eylül kocaoğlan içre yapacağı ihaleyle samanlık satacağını belirten Tekin, “İhale ilanına bakarak, samanlık yerine mergup taşınmazın üçte bire bir hissesi 73 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak. DÜRÜST Parti iktidarda. Görüyoruz ki 20 yıldır bu ‘açıkları’ kapatacak bürokrat, umum müdür henüz bulanamadı. Kim SGK’yı bu kuzuluk getirdi?” dedi.

“SGK SAMANLIK SATAN BİR DURUMA GELMİŞTİR”

CHP Umumi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK yıllarını hatırlatan Tekin, şunları söyledi:

“Eksiksizlik Kılıçdaroğlu, görev yaptığı 1992 ila 1999 yıllarında SSK’nin toplam açığı 2,6 bilyon, oysa AKP iktidarı döneminde 2003-2021 yılları ortada SGK’nın toplam 500 bilyon, AKP’nin açığı, Kılıçdaroğlu döneminin kestirmece 200 gâvur. Biz, SGK elan gani yönetilirse bittabi bundan kıvançlı oluruz. Fakat SGK aynıyla Türkiye kadar, mebzul yönetilemediği üzere bugün samanlık satan benzeri duruma gelmiştir. Açığı durdurmak amacıyla samanlık üstelik satmaya başladılar. Satmadıkları benzeri samanlık kalmıştı, hayaldi töz oldu. SGK’nin mali yapısı telafisi kabil olmayan aynı noktaya taşınmıştır. Akıbet ve rakamlar bunu göstermektedir. SGK ile Sayın Genel Başkanımızın fariza yaptığı döneme dair, kamuoyunda vukuf kirliliği yaratanlar ve gerçekleri tersyüz edenler ile çarpıtanlara demincek sormak istiyorum, samanlık satarak mı SGK’nın borçlarını kapatacaksınız? ‘Ey Kılıçdaroğlu’ diye niteleyerek başlayıp ‘SSK’yı kim batırdı’ diyerek devam eden yönetenlere anımsatmak isterim.”

Share: