“Sıkı Denetim Yasası” TBMM’de… İbrahim Kaboğlu: “Uğraş Hükümlerinin Sulh Düzenine Uygulanması Nedeniyle Anayasaya Tehalüf Söz Konusu”

CHP İstanbul Saylav İbrahim Kaboğlu, “Sıkı Denetim Yasası’nın” TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında, kanun teklifini; “Çekişme ve barış hukuku açısından, uğraş hükümlerinin hazar düzenine uygulanması dolayısıyla bir anayasaya tehalüf söz konusudur” sözleri ile değerlendirdi.

Kamuoyunda “Sıkı Denetim Yasası” adına tanıdık, genel ağ medyası ve sosyal medyaya bakir yaptırımlar öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri, asıllar tartışması ile başladı.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, teklifin Anaysa Mahkemesi kararları dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise şunları söyledi:

“Esas’ya aykırılık üzerine gerçekte İçtüzük Özellik 38, tetkik ve esbabımucibe yükümlülüğünü öngörmektedir. İlk önceki tetkik edilecek ve gerekçe ortaya konulacak. Burada aramak mukayyet bire bir işlemdir, bu yapılmamıştır. Biz temel evet ihtilaf gerekçelerini ilk komisyonda ve ikinci komisyonda teker teker ortaya koyduk. Amma ekseriyet vekilleri yalnız el kaldırdılar. ‘Temel’ya çap değildir’ diye. Meğer burada esbabımucibe yükümlülüğü da bulunmaktadır.

Bu çerçevede yoruma merbut, Anayasa maddelerine tehalüf değil; tıpkısı zamanda, cenk ve sulh hukuku açısından, uğraş hükümlerinin sulh düzenine uygulanması zımnında tıpkı anayasaya ihtilaf hezel konusudur. Bu açıktır. Peki birçok maddeye uymazlık hezel konusudur.

Anayasa Mahkemesi kararları gereği aranjman ika itibarıyla üstelik Temel Mahkemesi’nin kararlarının gerekleri karşılanmadığı amacıyla da mugayeret kortej konusudur. Uçucu kararlar bulunduğu halde, onlar tek dikkate alınmadığı üzere mugayeret meze konusudur.

Ama matbuat kartının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın takdirine verilmesi, fırka başkanlığı eliyle kerem başkanlığı ve yürütme sisteminde ağız ağıza basın özgürlüğü açısından, yön 28 ve Anayasa bap 26’ya mugayeret oluşturan tıpkısı durumdur.”

Kaboğlu, teklifin mahpushane cezası öngören 29. maddesi ile ilgilendiren kendisine üstelik şunları söyledi:

“Öneri sahiplerinin da belirttiği kadar, gelişigüzel iki komisyonda; Türk Ceza Kanunu’nun ‘savaşta domates dolması bilim yayma’ maddesi olan 323. Maddesinin buraya aktarılmasıdır. Bu konu, Esas Madde 15 gereği, bayağı hususiyet düzeninde, barış hukukunda cins değildir. Zira hak ve özgürlüklere, yalın kat düzende 13’üncü konu uygulanır. Oysa, 15’inci husus yalnızca alışılmamış nakız ve cenk düzeninde uygulanır. Şu anda Temel askıdadır. Bunu yüz kere dile getirdik. Anayasa’ya aykırılığı zahir ve seçiktir. ve konu çokça tehlikelidir.”

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin Esas’evet çapraz olmadığını bildirerek, teklifin geneli üzerinde görüşmeleri başlattı.

“SIKI DENETIM YASASI” NE İÇERİYOR?

“Sansür yasası” kendisine aşina Basın Kanunu ile Ara Sıra Kanunlarda Başkalık Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nde kodes cezaları bile öngörülüyor. Teklifle “Halk arasında endişe, kaçınmak yahut panik yaratmak üzere ülkenin bağırsak ve aut güvenliği, amme düzeni ve genel sağlığı ile ilişik gerçeğe aykırı bir bilgiyi, amme barışını bozmaya makul şekilde aşikâre kakavan” kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar cezaevi cezasıyla cezalandırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın faaliyetleri ve personeline müteveccih cürüm dokuma eden içerikler fihrist suçlar kapsamına alınacak. Teklifle, genel ağ bilgelik siteleri mütemadi kitap kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığı’na yapılacak ve matbuat kartı resmi nitelikte kimlik belgesi kendisine akseptans edilecek.

Share: