TCMB, yeni makroihtiyati tedbirlere ilgilendiren açıklama yaptı

TÜRKİYE Cumhuriyet Model Bankası (TCMB), Bankaların cesaret getiri oranına ve cesaret tahaccüm oranına bakarak menkul fiyat tesisi uygulamalarının süresinin 29 Mesafe 2023 tarihine büyüklüğünde uzatıldığını duyurdu.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, “2023 yılı Mal Politikası ve Liralaşma Stratejisi’nde, bankacılık sisteminin hem geçim hem dahi yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı yerine artırılması üzere muteber politikaların güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği, akçasal aktarım mekanizmasının etkinliğini sponsor politikaların sürdürüleceği, mihman bedel istikrarı açısından destekleyici bir prensip olan finansal istikrarının da gözetilmeye devam edileceği ve yabancı servet mevduatın maksimum ölçüde ecnebi mal emniyet fonlaması üzere kullanılmasına yönelik politikaların devreye alınacağı halkoyu ile paylaşılmıştır. Bankaların ve farklı finansal kuruluşların bilanço içi yahut bilanço dışı uygun tanıdık kalemlerini esas kayran mecburi kıymet ve umumi disponibilite uygulamaları, 1211 sayılı Suret Bankası Kanunu’nun 4’üncü maddesinde tamlanan Format Bankası’nın asıl görevleri arasındadır ve bu çerçevede 2022 yılında başlatılan çalışmalar güncellenen liralaşma stratejisine bakarak güçlendirilerek devam ettirilmektedir.”

Bu kapsamda, söylenegelmiş değer ve zorunlu değer uygulamalarında yapılan tadilat ise şu şekilde duyuruldu:

“Bankaların beraberinde ayrıksı mali kuruluşlar de taşınır kıymet düzenlemesi kapsamına alınmış olup, evvel aşamada faktoring şirketlerine Türk lirası cinsinden faktoring alacaklarına uyguladıkları nema oranına bakarak menkul eşit tesisi yükümlülüğü getirilmiştir. Bankaların cesaret nema oranına ve emniyet nema oranına göre taşınır eşit tesisi uygulamalarının süresi 29 Mesafe 2023 tarihine büyüklüğünde uzatılmıştır. Bankaların taşınır fiyat tesisine tabi varlık ve yükümlülüklerinin kapsamı genişletilmiştir; ‘Yükümlülükler tarafında mahdut içi yerleşik mahiyet eşhas ve asıl konvansiyon ile yapılan ecnebi servet cinsinden getiri işlemlerinden sağlanan fonlar, Yabancı para görüntü sağlayıcı müşteriler ile mali müştak işlemler yapılarak söylenegelmiş fiyat tesisine bağımlı yabancı mal yükümlülüklerin bilanço dışına çıkarılması amacıyla yapılan işlemler, Varlıklar tarafında yer düz doğruluk kesimce ihraç edilen ve nitelikleri Bankamızca belirlenen taşınır değerler söylenegelmiş karşılık tesisine tabi olacaktır.’ Yabancı dünyalık kredilerin ecnebi mülk fonlama kalemlerindeki çökme gözetilerek dengeli benzeri şekilde gelişimini destekleyici nitelikte menkul fiyat tesisi uygulaması getirilmiştir. Türk lirası zorunlu karşılıkların kızıl cinsinden kuruluş edilmesi imkanları 23 Haziran 2023 tarihinden itibaren sonlandırılmıştır. bahis konusu tensikat Resmi Gazete’bile yayımlanmış olup, detayları uygulama talimatlarıyla bankalar ve faktoring şirketleri ile paylaşılacaktır.”

Share: