Günlük cıvıltı istihsal ve tüketim verileri

Türkiye’de dün günce bazda 835 bin 204 megavatsaat ruh üretildi, tüketim ise 860 bin 198 megavatsaat oldu.

Türkiye Neşelilik İletim SERPMEK verilerine bakarak, mazi bildirme yüksek hayatiyet tüketimi 40 bin 986 megavatsaatle 12.00’de, bildirme düşük tüketim ise 29 bin 85 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda esbak 835 bin 204 megavatsaat cümbüş üretildi, tüketim ise 860 bin 198 megavatsaat kendisine kayda geçti.

Üretimde evvel tam yüzdelik 28 ile doğal gaz santralleri düz aldı. Bunu, yüzdelik 26,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile linyit santralleri izledi.

Dün 6 bin 677 megavatsaat cıvıltı ihracatı, 31 bin 680 megavatsaat cıvıltı ithalatı yapıldı.

Share: