Pacemaker ve Taşikardi: Kalp Ritim Bozukluklarına Bir Bakış

Kalbimiz, düzenli bir şekilde atarak vücudumuzun tüm dokularına oksijen ve besinleri taşır. Kalbin ritmik kasılmaları, elektrik sinyalleri aracılığıyla sağlanır. Ancak bazen bu elektriksel sinyallerde anormallikler oluşabilir ve kalp ritim bozukluklarına neden olabilir. Pacemaker ve taşikardi, kalp ritim bozuklukları arasında yaygın olan iki durumdur. Bu makalede, pacemaker ve taşikardi hakkında daha ayrıntılı bilgi edineceksiniz.

Bölüm 1: Pacemaker Nedir?

1.1 Pacemaker’ın Tanımı

Pacemaker, kalbin normal ritmini korumak veya düzeltmek için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Bu cihaz, kalbe elektriksel uyarılar göndererek düzenli bir kalp atışını sağlar. Pacemaker’lar genellikle bir cerrahi işlemle kalbin içine yerleştirilir ve elektriksel aktiviteyi izlerken gerektiğinde uygun sinyalleri gönderir.

1.2 Pacemaker Çeşitleri

Pacemaker’lar farklı tiplerde gelir ve ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir. İki temel pacemaker türü vardır:

 • Tek odacıklı pacemaker: Bu pacemaker, kalbin tek bir odacığı olan hastalarda kullanılır. Elektriksel uyarıları sadece ventriküller (kalbin alt odacıkları) için gönderir.
 • Çift odacıklı pacemaker: Bu pacemaker, kalbin iki odacığı olan hastalarda kullanılır. Elektriksel uyarıları atriyumlar (kalbin üst odacıkları) ve ventriküller için ayrı ayrı gönderir.

1.3 Pacemaker Nedenleri

Pacemaker’lar, bir dizi durum ve faktör nedeniyle kullanılabilir. Bunlar şunları içerir:

 • Sinüs düğüm disfonksiyonu: Sinüs düğümü, normal kalp atışlarını başlatan doğal bir pilm gibi çalışır. Eğer sinüs düğümü düzgün çalışmazsa, pacemaker kullanımı gerekebilir.
 • Atrioventriküler blok: Atrioventriküler (AV) blok, atriyumlar ile ventriküller arasındaki ileti yolunda bir engel olduğunda ortaya çıkar. Bu durumda pacemaker, iletiyi düzenlemek ve düzenli bir kalp atışını sağlamak için kullanılır.
 • Kalp yetmezliği: Kalp yetmezliği olan bazı hastalar, kalp ritim bozukluğu nedeniyle pacemaker kullanımına ihtiyaç duyabilir.

Bölüm 2: Taşikardi Nedir?

2.1 Taşikardi’nin Tanımı

Taşikardi, kalbin normalden daha hızlı atması durumudur. Normal bir yetişkinin kalp atış hızı dakikada 60 ila 100 arasında değişirken, taşikardi durumunda bu sayı genellikle 100’in üzerindedir. Taşikardi, kalbin elektrik sinyallerinde anormallikler olduğunda ortaya çıkar ve çeşitli semptomlara neden olabilir.

2.2 Taşikardi Çeşitleri

Taşikardi farklı tiplere ayrılabilir ve hangi bölümün etkilendiğine bağlı olarak adlandırılır. Bazı yaygın taşikardi türleri şunlardır:

 • Supraventriküler Taşikardi: Supraventriküler taşikardi, atriyumlar veya atrioventriküler düğümde anormallikler olduğunda ortaya çıkar. Bu tür taşikardi genellikle ani başlar ve hızlı düzensiz kalp atışlarına neden olur.
 • Ventriküler Taşikardi: Ventriküler taşikardi, kalbin ventriküllerinde anormallikler olduğunda ortaya çıkar. Bu durumda kalp atışları hızlı ve düzensizdir. Ventriküler taşikardi ciddi bir durumdur ve tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir.
 • Atrial Fibrilasyon: Atrial fibrilasyon, atriyumların hızlı ve düzensiz bir şekilde titremesiyle karakterize edilen bir taşikardi türüdür. Bu durumda atriyumlar normalden çok daha hızlı atar ve düzenli bir ritim oluşturmaz.

Bölüm 3: Pacemaker ve Taşikardi Tedavisi

3.1 Pacemaker Tedavisi

Pacemaker, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde etkili bir yöntemdir. Pacemaker, kalp ritmini düzenleyerek bradikardi (yavaş kalp atışı) veya iletim bozukluğu gibi durumları düzeltir. Pacemaker, kalp ritim bozukluğuna bağlı semptomları azaltabilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir.

3.2 Taşikardi Tedavisi

Taşikardi tedavisi, taşikardi türüne ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişir. Bazı tedavi seçenekleri şunları içerir:

 • İlaç tedavisi: Taşikardi durumunda, doktorlar ilaçlar reçete edebilir. Bu ilaçlar kalp atış hızını kontrol etmeye yardımcı olabilir.
 • Elektrofizyolojik ablasyon: Bu prosedürde, anormal elektriksel aktiviteyi engellemek için kalbin belirli bölgelerine enerji uygulanır. Bu, düzensiz kalp atışlarınıdüzeltmeye yardımcı olabilir.
 • Kardiyoversiyon: Kardiyoversiyon, kalbe düşük enerjili elektrik şokları uygulayarak normal bir ritme dönmesini sağlar. Bu prosedür genellikle acil durumlarda kullanılır.
 • Kateter ablasyonu: Kateter ablasyonu, anormal elektrik sinyallerinin kaynağını belirleyerek ve yok ederek taşikardiyi tedavi etmek için kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, kalp kateterleri kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Cerrahi müdahale: Bazı durumlarda, taşikardiye neden olan yapısal sorunları düzeltmek için cerrahi müdahale gerekebilir. Bu durumda, kalp cerrahisi uzmanı ile çalışmak önemlidir.

Sonuç

Pacemaker ve taşikardi, kalp ritim bozuklukları arasında yaygın olan durumlardır. Pacemaker, kalp ritmini düzenlemek veya düzeltmek için kullanılan etkili bir tıbbi cihazdır. Taşikardi ise kalbin hızlı atması durumudur ve çeşitli tedavi seçenekleri ile yönetilebilir. Her iki durumda da, doğru tanı ve uygun tedavi yöntemleri için bir kardiyologla görüşmek önemlidir. Kalp ritim bozukluklarına erken müdahale etmek, komplikasyonları önlemek ve yaşam kalitesini artırmak için önemlidir. Detaylı bilgi için https://www.sedatkose.com/ sitesini ziyaret ediniz.

Share: