Vatandaşlık yasası değişti, gayrimenkulcüler sirküler istedi

Değme dönem 19 milyon dolarlık gayrimenkulün yabancıya satıldığı Türkiye pazarında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine bakarak, Resmi Ceride’birlikte esbak periyot yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle yabancıların yurttaşlık amaçlı emlak alımlarında TL hesabına dövizle ifa koşulu getirildi. Eskimemiş aplikasyon kapsamında 250 bin dolar karşılığında yapılan ödemeler döviz cinsinden bankaya yatırılırken, bankalarda bu parayı döviz cinsinden Forma Bankası’na satacak. Departman temsilcileri Form Bankası döviz rezervlerine ulama sağlayacak uygulamaya geçiş üzere süre verilmediğini bu nedenle kâh konularda prosedürlerin bilinmediğini anlatım etti. Milyon dolarlık işlemlerin durmaması amacıyla konuyla ilişik sürecin bittabi işleyeceği konusundaki genelgenin bir dakika önce çıkarılması gerektiğine dikkat çekildi.

“Süreçte mesafe olmamalı”

Değişikliği değerlendiren Emlak Sıkı Dışı Lansman Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, uygulamanın ülkedeki dolarizasyonu önlemeyi amaçladığını belirterek, “Nedeniyle TL’nin güçlenmesi açısından akıllıca aynı karar. Fakat uygulama esaslarında korkulu hazırlıkların yapılması gerekiyor. Nedeniyle elinde Türk Lirası olan yabancı yatırımcıların ilişkin kanundan faydalanmalarının önünde benzeri engel olmamasını ve hangi usullerde yatırımlarını yapmaları gerektiği konusunun ilişkin kurumlarca hazırlanacak sirküler yahut kılavuzlarla netleşmesini bekliyoruz” dedi. Sektörün bacasız endüstri konumunda olduğunu anlatan Akbal, “Her dönem 19 milyon dolar emlak ihracatı yapıyoruz. Dolayısıyla süreçte çatlak oluşmamlı” dedi. Tekçe Overseas Emlak NAN Umumi Heyet Başkanı Saraka Tekçe ise, amacın paranın yurtdışından geldiğini netleştirmek olduğunu belirtti.

“Yurttaşlık zayıf gelebilir”

Mars Investment Umumi Müdürü Kağan Kenar, “Kullanılmamış uygulamada yabancı dövizini Türkiye’üstelik faaliyet gösteren ayrımsız bankaya yatıracak ve bu TL’ye çevrilecek. Büyük ihtimalle da bankacılık ekranın birlikte vatandaşlık gayeli seviye değişimi diye niteleyerek bire bir görüntülük olacak ve çap o sıska güvence veriyor. Yani parayı müteahhide yolladığında tapuya büyüklüğünde olan süreçte 250 bin doların mesabesinde TL bazında aynı düşüş yaşandığında fehamet bankaya yatırdığı tarihi baz alıyor. Göz sahibine ya birlikte geliştiriciye parayı TL namına gönderecek. Böylecene kur dalgalanmalarından kaynaklı bütçe kayıpları önlenmiş olacak. Söz Gelişi 250 bin dolarlık mülkün fiyatı süreçte 230 bin dolara düşerse bu merkez düşüşlerden yağlık iptaller engellenmiş olacak” dedi. Yabancıya herhangi bir sene ortalama 6 ila 8 milyar dolarlık mir yapıldığını, bu oranın TL adına muamele görmesinin Şekil Bankası’nın döviz rezervlerini artıracağını dile getiren Bucak, “Aynı şekilde TL’nin değerlenmesine birlikte bindi olacak” dedi. “Ancak uygulama kısmıyla ilgilendiren BDDK’dan ve Tapu Umumi Müdürlüğü’nden aplikasyon kısmıyla ilgilendiren netlik bekliyoruz. Ne yapılacağı üstüne uygulama metodu açıklanmadı” diyen Yer şöyle konuştu: “Bir Vakitler KDV muafiyeti icabında geliştiricinin hesabına servet gönderebiliyordu. Demin hesap mı açtıracak ya birlikte vekillik mi gönderecek, değişik tıpkı nedenle yurtdışındaki bankalar sebep nakil ettiğini sorduğunda daire için deyince satış mukavelesi isteniyor nedeniyle bu format süreci sıkıntıya sokabilir. O yüzden netlik geçişsiz.” Antrparantez, uygulama öncesi10 bölüm ile 30 periyot arasında kendilerine tedbir amacıyla bir zaman dilimi verilmesi gerektiğini dile getiren Bucak, “Böylece bizde müşterilerimize brifing maili gönderir, bu sürece mücehhez kadın diyebilirdik”

“Dalan Bankası’nın rezervlerine katkı sağlayacak”

Helmann Constructıon Umumi Heyet Başkanı Selman Özgün, vatandaşlık alımlarında 250 bin doların döviz cinsinden bankaya yatırılması ve tapuya açımlama konularak gayrimenkulün 3 sene satmama şeklinde tıpkı değişikliğe gidildiğini söyledi. “Böylece Türk pasaport aldıktan sonra gayrimenkulü şipşak satıp çıkışı engellenecek, dolaylı şekilde de olsa ülkeye yaşaması ve katkı sağlaması amaçlanıyor” dedi. Döviz namına alınmasının amacının seviye hareketlerine cebin tıpkı ilaç olduğunu nâkil Özgün, tıpkısı antlaşma Model Bankası’nın döviz rezervleri açısından yardım sağlayacağını belirtti.

“Alıcılar ödemeleri durdurdu”

LL.M Hususiyet LL.M Ahbaplık avukatlarından Hanife Emine Kişmiri bile, ecnebi tabiiyetli kişilerin yurttaşlık amaçlı gayrimenkul alımlarıyla ilişik yönetmelik değişikliğinin neşir tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği için 06.01.2022 tarihinden itibaren gerçekleşecek kamu satışlarda bu hususa ilgi etmesinin ehemmiyet genişlik ettiğini söyledi. “Bu doğrultuda; ayrıklı yolla Türk vatandaşlığı görmek isteyen ecnebi tabiiyetli şahıslar 06.01.2022 tarihinden sonra gayrimenkul as bedellerini ancak ve fakat 250 bin dolar veya karşılığı döviz olarak ödeyebilecek, Türk lirası adına aynı ifa yapamayacak, Türk lirası adına yapılan ödemeler geçersiz sayılacak” dedi. “bununla birlikte gene yönetmelik metninde kullanılmamış tıpkı hikâyecik eklenerek, döviz tutarlarının prosedür öncesinde tıpkısı bankaya ve bankaca da Tarz bankasına satılacağı aranje olup bu eskimemiş hâkimiyet gereğince ecnebi uyruklu alıcıların ödediği satma bedellerinin ne şekilde satıcı hesaplarına geçeceği hususu şu zaman mefret tıpkısı istifham namına gündeme gelmiştir” diyen Kişmiri, “Yapılan bu bakir düzenlemedeki ifadelerin yeterince kemiksiz olmaması dolayısıyla düzenlemenin benzeri tamim ile şekillenmesine kadar alıcıların satış fiyatı ödemelerini durdurduğunu görmekteyiz” dedi.

Bozuk tarihli satışları kapsamayacak

GİGDER Başkanı Faruk Akbal, bakir düzenlemeyle gelen tebeddülat sektörümüzde bozuk günlü satışları ve tapu devri tamamlanma aşamasında olan yahut ödemesi yapılan işlemleri kapsamayacağını, bu işlemlerin bitmeme edebileceğini söyledi.

Yatırım amacıyla 6 farklı şekilde vatandaşlık alınabiliyor

Sunma bir iki 500 bin Amerikalı Doları tutarında çakılı resülmal yatırımı tahsis etmek.

Sunma beş altı 250 bin Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 sene satılmaması şerhi almak amacıyla satın ahzetmek.

Yeryüzü bir iki 50 kişilik istihdam oluşturmak.

En birkaç 500 bin Amerikan Doları mevduatı üç sene tutma neredeyse Türkiye’de neşelilik gösteren bankalara tefevvuk etmek.

Sunu bir iki 500 bin Amerikalı Doları ululuk borçlanma araçlarını 3 yıl ağrımak gibi satın almak..

Yeryüzü bir iki 500 bin Amerikalı Doları taşınmazlar yatırım fonu katılma payı yahut hamle sermayesi yatırım fonu katılma payını yer az üç yıl elinde sübvansiyon gibi satın kabul etmek.

2022 yurt valüasyon minimum ücret tarifesi belirlendi

 

Taşınmazlar envestisman fonlarının altına yatırım yasağı kalktı

 

Share: