FKA’dan mıntıka planı çalıştayları ile vukuf alışverişi

Uran ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) aracılığıyla 2024-2028 Havza Planı tedarik çalışmaları çerçevesinde bölge illerinde “Toprak Planı Çalıştayları” düzenlendi.

Sırasıyla Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya illerinde düzenlenen çalıştaylara kamu gelgel ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler ortaklık sağladı. Çalıştaylarda, Endüstri ve Ar-Ge, Erişim-Altyapı, Tarım ve Rustik Kalkınma, Içtimai ve Beşeri Resülmal, Turizm ve Tanıtım, Erke ve Madencilik, İklim Değişikliği almak üzere yedi kategoride oluşturulan ve çok sayıda katılımcının vadi aldığı komisyonlarda, Fırat Kalkınma Ajansı ehlivukuf personelinin moderatörlüğünde, lehçe projeler ve çözüm önerileri değerlendirildi. Çalıştaylara ilgilendiren açıklamalarda bulunun Fırat Kalkınma Ajansı Umumi Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Kesim Planı Çalıştaylarının Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri için çokça mefret olduğunu söyledi. Yoğunlu, çalıştaylarda katılımcılardan mevrut proje önerilerinin öneminin altını çizerek, buradaki amacının havza planına kamu paydaş kurumların katkıda bulunması olduğunu tabir etti. Yoğunlu, “Çalıştaylarımızda bölgemizin kalkınmasına yönelik oylumlu konularda vukuf alışverişi gerçekleştiğine inanıyorum” dedi.

Çalıştaylarda TRB1 Bölgesindeki Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinin mevcut sorunların ve bunlara dayalı hal önerilerinin dile getirildiğini kaydeden Yoğunlu, bulunan potansiyelin kullanılabileceği aynı toprak planının oluşturulması amacıyla tedbir çalışmalarını titizce yürüttüklerini söyledi. Mıntıka planlarının hiyerarşide üçüncü sırada geldiğini aktaran Yoğunlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Toprak planları hem mekansal olarak hem de sektörel adına mehabetli olup amme yatırımlarını bölgede belirleyen, onların içeriğini meni eden planlardır. Nahiye planı hazırlıkları, 2022/7 Sınırlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, millî düzeyde koordinasyonu Uran ve Teknoloji Bakanlığı özelinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü yoluyla bölgelerde ise Kalkınma Ajansları vasıtasıyla yürütülmektedir. Bağımlı bizler bölge planını yaparken bölgede, yerelde koordinasyon ve dokümantasyon işini yapıyoruz. Gerçekte havza planının içeriğini bu arada belirleyeceğiz. Bu Arada belirleyeceğimiz içerikteki yöntemlerden bire bir tanesi dahi bu çalıştaylardır. Çalıştaylarımızın öncesinde birlikte paydaşlarımızın değerli fikirlerini ve görüşlerini ahzetmek için web sitemiz ve içtimai iletişim araçları tarafından anketlerimizi yayınlamıştık. İnşallah düzenlemiş olduğumuz çalıştaylarımız ve katılımcılarımızın katkılarıyla toprak planın içeriğini özellikle stratejisini ve hedeflerini belirleyeceğiz.”

Yoğunlu, Bölge Planı Çalıştaylarını iki kademeli olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “İlk aşamasında ajans kendisine yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda belirlenmiş olan ihtiyaçlar ve sorunlar katılımcılarla paylaşıldı. Bunlara ekleme yerine katılımcıların yetiştirmek istediği icap yer özelinde gerekse nahiye genelinde dava tespitlerini beraber değerlendirerek ortaya çıkarmaya çalıştık” dedi.

Toplantıları yedi ayrı duygu masası oluşturarak gerçekleştirdiklerini belirten Yoğunlu, “İhtisas masalarımız bölgemizin sosyo-iktisadi gelişimiyle ilgili içerikleri belirledi. beherglas ruh masasında mesail tespit edildikten sonra ikinci kısımda biz bu sorunların çözümüne yönelik hal önerileri ve projeler önerdik. Burada hele şunun altını çizmek istiyorum. Havza planında katılımcılarımızın verdiği çözüm önerileri veya verdiği proje önerilerinin kesinkes gerçekçi olması lazım. Zira bunlar öncelikle ajans tarafından sonradan bile değişik amme kurumlarımız yoluyla yatırım programına alınma hususunda muhteşem projeler olacak” dedi.

Yoğunlu, Nahiye Planının 2024-2028 yıllarını kapsayacağının altını çizerek, “Mıntıka planımızın belirleyeceği odaklar, stratejiler, hedefler hepimizi ilgilendirecek. Toplantılarımıza çok değişik kurumlardan temsilciler katıldı. Sivil cemiyet örgütlerimiz katıldı. Icap hisse senedi dünyasından lazım özel sektörden, kamu kurumlarından temsilcilerimiz saha aldı. Yapacağımız projelerde yahut yatırımlarda havza planlarımız katiyetle esas dokuma edecek. Bu yüzden nahiye planına hangi kadar haddinden fazla katkı verebilirsek ilimizi, kent, kırsal alanlarımızı, ilimizdeki makro sektörleri, ilimizdeki beşeri kaynağı ve başka hususları hangi kadar mebzul yansıtabilirsek bölge planı dahi o kadar bölgemizi yansıtmış olacak. Katkından belde bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Oluşacak Toprak Planımızın illerimize ve bölgemize şimdiden uz olmasını diliyorum. Desteklerinden ortalık Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığımız ile Kalkınma Ajansları Umumi Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı. – MALATYA

Share: