11 ilde ara sıra alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Reisicumhur kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te gâh alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara bakarak, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’ün kâh ilçelerinde krokileri ile hat ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak üzere devletin hükümranlık ve tasarrufu altında veya Hazine’nin hususi mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Gayrimenkul Genel Müdürlüğü) aracılığıyla Orman Umumi Müdürlüğüne orman tesis etmek amacıyla tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: