Çatı ruhsatı sunulan yapıların yüzölçümü arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marifetiyle yapılan açıklamaya bakarak, bir esbak yılın tıpkısı çeyreğine göre, 2021 yılı IV. çeyreğinde belediyeler marifetiyle bina ruhsatı verilen yapıların çatı sayısı %14,0, kat sayısı %16,8, yüzölçümü %24,1 arttı.

Mecmu yüzölçümün %56,4’ü konut alanı adına gerçekleşti

Belediyeler vasıtasıyla 2021 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplanmış yüzölçümü 49,2 milyon m² iken; bunun 27,8 milyon m²’si göz, 11,5 milyon m²’si bölük dışı ve 10,0 milyon m²’si ise ortak tasarruf alanı adına gerçekleşti.

Kullanma amacına göre sunma efdal nasip %69,2 ile iki ve elan aşkın daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2021 yılı IV. çeyreğinde bina ruhsatı sunulan yapıların kullanma amacına göre bildirme faziletkâr yüzölçüm payına 34,1 milyon m² ile iki ve henüz fazla daireli eğleşme amaçlı binalar cemaat oldu. Bunu 4,0 milyon m² ile bire bir daireli eğleşme amaçlı binalar izledi.

Bina kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %16,8 arttı

Tıpkısı eski yılın tıpkısı çeyreğine göre, 2021 yılı IV. çeyreğinde belediyeler marifetiyle çatı istimal müsaade belgesi verilen yapıların bina sayısı %28,9, kat sayısı %18,3, yüzölçümü %16,8 arttı.

Bütün yüzölçümün %57,8’i ev alanı yerine gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2021 yılı IV. çeyreğinde yapı istimal cevaz belgesi verilen yapıların hep yüzölçümü 41,7 milyon m² iken; bunun 24,1 milyon m²’si basamak, 8,9 milyon m²’si hane dışı ve 8,7 milyon m²’si ise kuma kullanma alanı kendisine gerçekleşti.

Kullanma amacına göre sunma yüksek behre %75,2 ile iki ve henüz çok daireli binaların oldu

Belediyeler yoluyla 2021 yılı IV. çeyreğinde bina istimal cevaz belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre yer efdal yüzölçümü payına 31,4 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli tevakkuf gayeli binalar topluluk oldu. Bunu 2,3 milyon m² ile endüstri binaları ve depolar izledi.

Basamak denk endeksi Ocak’ta arttı

 

Kadınlara ev satışında böke ne diyar oldu?

 

Ev zammında evvel 10’a Türkiye’den üç kent girdi

 

Share: