Marmaris Kızılbük Projesi’nde inşaat durdu

Kızılbük GYO, Marmaris Kızılbük Projesi inşaat faaliyetlerini arızi olarak durdurdu.

Şirketten konu ile ilişkin Kamuyu Tenvir Platformu’nu (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“CILT marifetiyle 4 Ağustos 2022’üstelik yapmış olduğumuz Özel Nitelik Açıklamamızda bahsi sabık, Muğla 3. İdare Mahkemesi vasıtasıyla verilen “Çevresel Sıklet Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Gerekli Değildir” kararının iptali sonrasında şirketimiz yoluyla Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma talebimize verilecek kararı netleşene yahut bakir hazırlanacak ÇED raporunun onaylanmasına büyüklüğünde şantiyemizdeki yapı inşaat faaliyetleri şirketimiz marifetiyle durdurulmuştur.”

ÇED kararı fek edilmişti

Mavera yandan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde mevcut Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilgilendiren “çevresel kalın yorum (ÇED) lüzumlu değildir’ kararının iptali üzere açılan davada gerekçeli karar geçen hafta çıkmıştı ve murafaa kararın iptaline karar vermişti.

Buna bakarak bahis konusu kararda, projenin otel ve ev projelerini tıpkı arada kapsamasından belde ÇED’den muaf tutulamayacağı anlatım edilmişti.

Marmaris’teki Kızılbük Koyu’nda kestirmece 30 yıl evvel başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya satılan otel-devre servet projesinin yapımı, kamuoyunun tepkisine karşın bitmeme ediyordu.

Share: