Tecim Bakanlığı: “15 Ilkgüz 2022 tarihinden sonraları 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri yoluyla hisse senedi yeri denetimleri yapılarak önceki tescil…

Tecim Bakanlığı, 15 Eylül 2022 tarihinden bilahare 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla hareket yeri denetimleri yapılarak evvel tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (hareket yerlerinde satışa verilen) otomobil ve yerey taşıtlarının tespit edileceğini ve bu faaliyetlerin birlikte cezalandırılacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Tecim Bakanlığınca yapılan düzenlemeye bakarak ticari hayatiyet kapsamında makine ve yerey taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak evvel tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu kayıt sağlanmadan aracısız yahut bilvasıta namına 1 Temmuz 2023 tarihine büyüklüğünde pazarlama ve komutan yapılamayacak.

Bu kuralın biricik istisnasının, ikinci ahali motorlu karaca taşıtı ticaretiyle iştigal edenler namına 16 Ağustos 2022 tarihinden evvel tescil edilen makine ve toprak taşıtlarının bu eşhas yoluyla 15 Ilkgüz 2022 tarihine kadar pazarlanması ve tıpkı defaya muhtemelen satışı oluşturduğu kaydedildi.

Kayıtlı tıpkısı işletmesinin yahut izin belgesinin bulunup bulunmadığına veya anne iştigal konusuna bakılmaksızın ticari hareketlilik kapsamında makine ve toprak taşıtı satışı işleyen tam asıl ve hukuksal kişileri havi düzenlemenin uygulanmasını temin etmek için 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren Tecim Bakanlığınca denetimlere ağırlık verileceği ve tespit edilen aykırılıklar üzerine yönetsel nakdî ceza uygulanacağı kaydedildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ekspertiz raporu kabul etme ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmakta

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve toprak taşıtı satışı özne herkesin, her bir satıştan arz çok 3 dönüş önce ekspertiz raporu kabul etme ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz ika yükümlülüğü bulunmadığı kaydedilerek bu yükümlülüğü hesabına getirmeyenler karşı Ticaret Bakanlığınca yönetimsel para cezası uygulanacağı belirtildi.

Noterlerin, koca sözleşmesinde taşıtın kilometre bilgisine vadi vermesi zorunlu

Noterlerin, mir sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine eş sözleşmesinde kayran ita zorunluluğu olduğu, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilgili beyanına düzlük verme yükümlülüğü bulunmadığı anlatım edildi.

Taşıt eş verileri Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla günce namına Ticaret Bakanlığının Bilgi Sistemlerine aktarılmakta, takip ve taharri edilmektedir

Açıklama şöyle devam etti:

“Tecim Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği beyninde imzalanan tören düzeni kapsamında büyüklük genelinde gerçekleştirilen yekpare ikinci halk motorlu yağız taşıtı eş verileri Bakanlığa günlük adına aktarılmaktadır. Bu kapsamda, vasıta koca verileri Bakanlıkça strateji ve kontrol edilebilmekte ve düzenlemelere aykırı uygulamaların tespiti olabilir kuzuluk gelmektedir. 15 Ilkgüz 2022 tarihinden itibaren noterlerde satışı yapılan tekmil taşıtların geçmiş tescil tarihleri üstelik Bakanlığımız ile paylaşılacak ve evvel tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti bile gibi ağıl gelecektir.

İlan siteleri marifetiyle yapılan pazarlama faaliyetleri denetlenecektir

Tecim Bakanlığınca yapılan aranjman ile geçmiş tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen makine ve arazi taşıtlarının ticari ruh kapsamında pazarlanması birlikte yasaklandığından, geçiş süreci üzere son tarih olan 15 Ilkgüz 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden sunulan otomobil ve yerey taşıtı ilanları da izleme edilecek ve tayin edilen aykırılıklar cezalandırılacaktır.

15 Ilkgüz 2022 tarihinden ahir pazarlama faaliyetleri kayran denetimleriyle belirleme edilecektir

15 Eylül 2022 tarihinden bilahare 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla aksiyon yeri denetimleri yapılarak geçmiş tescil tarihinden itibaren 6 kamer ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (hisse senedi yerlerinde satışa sunulan) araba ve arazi taşıtları tayin edilecek ve bu işler üstelik cezalandırılacaktır.” – ANKARA

Share: